Zodpovězené otázky


Odpovědi na své otázky určitě najdete v již zodpovězených otázkách, které najdete v rubrice, kterou právě čtete a jejich základních přehled je níže v tomto článku. Vzhledem k množství již zodopovězených otázek se tato rubrika stala poměrně nepřehledná. Z tohoto důvodu rubrika Otázky a odpovědi pokračuje formou tohoto diskuzního fóra. Tam také můžete pokládat své otázky, pokud nenajdete odpovědi na těchto stránkách nebo  na uvedeném fóru.

Prosím, nepište žádosti o radu či pomoc v konkrétních případech, které se vás nebo vašich blízkých týkají. Na takové dotazy nebudeme odpovídat, případně na ně odpovíme obecně. Pokud se domníváte, že v trestním řízení pro konkrétní kroky potřebujete pomoc,obraťte se na advokáta. Účelem této rubriky je odpovídat na obecné otázky trestního řízení, které nejsou zodpovězeny v jiných rubrikách. Tyto stránky jsou vyhotovovány v našem volném čase, takže se může stát, že odpověď dostanete třeba až po několika dnech.

*  *  *

Přehled otázek a odpovědí již zodpovězených najdete pod tímto odstavcem. Rubrika není dále na těchto stránkách rozvíjena a pokračuje na tomto diskuzním fóru.
  

Rejstřík trestů, zahlazení trestu apod.
Dotazy – žádost o výpis z rejstříku trestů
Byl jsem odsouzen a chci podnikat. Jde to?
Jak se dozvím, jestli můj přítel nebyl trestán?
Zaměstnavatel po mně chce výpis z rejstříku trestů
Dotazy – přestupky a rejstřík trestů
Dotazy – peněžitý trest a záznam v rejstříku trestů
Dotazy – záznam v rejstříku trestů – OPP a zákaz činnosti
Dotazy – vymazání podmíněného odsouzení z rejstříku trestů
Dotazy – podmíněné odsouzení a rejstřík trestů
Dotazy – podmíněný trest a zahlazení
Byl jsem odsouzen v cizině – jak je to se záznamem v rejstříku trestů?
Zajímalo by mne více podrobněji, jak je to s výmazem z rejstříku trestů
Soud rozhodl o mém osvědčení v podmínce, ale odsouzení je stále v rejstříku trestů
Byl jsem odsouzen, ale odsouzení bylo zahlazeno – získám zbrojní průkaz?

 

Zákaz řízení, trestné činy v dopravě
Co všechno hrozí za řízení v opilosti
V ČR mi byl uložen zákaz řízení – můžu řídit v cizině?
Můžu po půlce zažádat o vrácení řidičáku?
Budu se po skončení zákazu řízení muset podrobit přezkoušení?
Byl jsem odsouzen, můžu do autoškoly?
Musím po uplynutí zákazu řízení žádat o vrácení řidičského průkazu?
Dotazy – jak požádat o vrácení řidičského průkazu
Dotazy – zákaz řízení a lhůta
Přišel jsem o všechny body, nemůžu řídit – co mám dělat?
Jsou výsledky dechové a krevní zkoušky na alkohol rozdílné?
Řídil jsem opilý – bude to přestupek nebo trestný čin a mohu ovlivnit trest?
Od kdy se počítá zkušební doba a doba zákazu činnosti?
Podrobný postup při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
Započítává se doba strávená ve vězení do doby zákazu činnosti?
Mám zákaz řízení. Můžu požádat o zkrácení a můžu do autoškoly?

 

Trestní oznámení, výslechy, jednání u soudu apod.
Mohu jako svědek žádat nepřítomnost novinářů u soudu?
Jaká mám práva jako matka zneužitého dítěte?
Co dělat, když bývalý manžel neplatí výživné
Dotazy – trestní oznámení a vyrozumění oznamovatele
Dotazy – nahlížení do spisu
Dotazy – trestní oznámení
Nebyla jsem pozvána k jednání odvolacího soudu – jak je to možné?
Mám jít svědčit, ale už si to nepamatuji přesně – co mám dělat?
Chci, aby soud vyslechl konkrétního svědka, co mám udělat?
Musím dostat rozhodnutí soudu písemně?
Musím se jako poškozený dostavit k soudu?
Jsem obžalovaný – mohou novináři zveřejňovat celé mé jméno a fotografii?
Může švagr proti mně odmítnout vypovídat?
Jak se provádějí svědecké výslechy dětí?
Kolik dní předem musím dostat předvolání k soudu?

Stal se trestný čin – co bude dál?
Dotazy – porušení podmínky
Dotazy – ublížení na zdraví
Bránil jsem manželku a byl jsem obviněn z ublížení na zdraví
Zavinil jsem dopravní nehodu, co mě čeká?
Můžu se vyhnout odsouzení, když nahradím škodu?

Vše okolo trestů
Lze za jeden trestný čin uložit více trestů najednou?
Můžu žádat o zkrácení zkušební doby podmíněného odsouzení?
Mohu požádat o podmíněné propuštění před uplynutím poloviny trestu?
Jak se postupuje při výkonu obecně prospěšných prací
Dotazy – podmíněné propuštění
Dotazy – odklad trestu odnětí svobody
V podmínce jsem nahradila škodu – můžu žádat o zrušení podmíněného trestu?
Může odsouzený s návštěvou opustit věznici?
Dostal jsem nepodmíněný trest a byla mi k tomu přeměněna podmínka – kolik si tedy odsedím?
Jak je to s návštěvami odsouzených ve věznici?
Co se rozumí pod pojmem řádný život?
Může odsouzený telefonovat z věznice?

Ostatní
Dotazy – co dělat s obtěžujícími SMS zprávami
Jak se tvoří zákony?
Jak mám určit výši náhrady škody při zranění cizí osobou
V jaké lhůtě musí odsouzený nahradit způsobenou škodu
Dotazy – podala jsem trestní oznámení, kdy dostanu peníze?
Dotazy – přestupkové versus trestní řízení
Dotazy – počítání lhůty
Dotazy – právní moc a náhrada škody
Bude amnestie? Jak mám žádat o milost?
Nechci do vězení – může policie kvůli tomu vniknout do mého bytu?
Přítel utekl před trestem do ciziny, co bude dál?
Dovím se jako důležitý svědek o tom, že odsouzený byl propuštěn?
Jak dlouho může trvat vazba?
Kdy je rozsudek v právní moci?
Policie po mně chce důkaz proti pachateli trestného činu – musím vyhovět?
Může poškozený spolu s náhradou škody požadovat i úroky z prodlení?
Pachatel poškodil více lidí – sčítá se škoda nebo se posuzuje jednotlivě?
Jaký je rozdíl mezi ublížením na zdraví a rvačkou?

 Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: