Náhrada škody dle rozsudku


Obžalovaný byl odsouzen k podmíněnému trestu (neodvolal se), ale rozsudek mu nebyl doručen v písemné formě. Musí být odsouzenému rozsudek doručen? Pokud ano, tak v jaké lhůtě a od kdy rozsudek nabývá právní moci (tzn. od jakého data běží podmínka)? Musí rozsudek obsahovat podmínky, které má obžalovaný splnit? Odsouzený způsobil svým jednáním bagatelní škodu (v řádu stovek Kč), soudce mu doporučil (nepřikázal) škodu nahradit. Poškozený ale náhradu nepožaduje a nechce se svého nároku zříci písemně. Vyplývá z toho pro odsouzeného nějaké nebezpečí (nedodržení podmínek)?  

Rozsudek musí být obžalovanému doručen vždy v písemné formě. Ve věcech, v nichž rozhoduje v prvním stupni okresní soud, je třeba rozsudek písemně vyhotovit a předat k doručení ve lhůtě 5 dnů u vazebních věcí a ve lhůtě 10 dnů u ostatních věcí. Ve věcech, kde v prvním stupni rozhoduje krajský soud, jsou tyto lhůty dvojnásobné. Z důležitých důvodů může předseda soudu tyto lhůty prodloužit. Rozsudek může nabýt právní moci i před doručením písemného vyhotovení, pokud se všechny osoby oprávněné podat odvolání, tohoto práva vzdali.

Ve vašem případě uvádíte, že obžalovaný si odvolání nepodal a rozsudek mu nebyl doručen. Pokud se obžalovaný výslovně práva odvolání vzdal při hlavním líčení nebo kdykoliv po něm, mohl rozsudek nabýt právní moci za předpokladu, že ani nikdo z dalších oprávněných osob si odvolání v zákonem stanovené lhůtě nepodal nebo se ho rovněž výslovně vzdal či ho vzal zpět. Pokud si ale obžalovaný při hlavním líčení ponechal lhůtu k odvolání anebo se prostě jen k právu odvolání nevyjádřil, nemohl rozsudek nabýt právní moci, protože lhůta k odvolání v tomto případě běží až po doručení písemného vyhotovení rozsudku.

Jedinou možností, jak by v takovém případě nedoručený rozsudek mohl nabýt právní moci, je řízení proti uprchlému. To by mohlo nastat za situace, kdy se písemné vyhotovení dlouhodobě za použítí všech dostupných možností nepodaří obžalovanému, který uprchl nebo se skrývá, doručit. V takovém případě by mu byl ustanoven obhájce (pokud ho již neměl)  a rozsudek by se doručoval obhájci.

Jestliže byl uložen podmíněný trest odnětí svobody, běží zkušební doba od právní moci rozsudku. Datum právní moci vám na rozsudek na požádání vyznačí soud, který rozsudek vydal. Při podmíněném odsouzení mohou a nemusí být obžalovanému uloženy další omezující podmínky. Pokud jde o „doporučení“ soudce nahradit škodu, jedná se pravděpodbně o podmínku, kterou má odsouzený splnit ve zkušební době. Pokud by poškozený výslovně prohlásil, že nechce nahradit škodu, pak zřejmě nemůže soud odsouzeného nutit, aby tak učinil. Pokud ale poškozený pouze svůj nárok aktivně neuplatňuje, je na odsouzeném, aby vyvinul veškeré potřebné úsilí k nahrazení škody (např. poslat peníze poštovní poukázkou – pokud poškozený peníze odmítne přijmout, není to již vinou obžalovaného.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: