K zobrazení konsolidovaného znění vyhlášky o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů využíváme stránky Zákony pro lidi, na kterých najdete všechny právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR