Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti (vzor)


Po vykonání poloviny trestu zákazu činnosti (nejčastěji se jedná o zákaz řízení motorových vozidel) může soud, zpravidla na žádost odsouzeného, podmíněně upustit od výkonu zbytku tohoto trestu. Pokud soud žádosti vyhoví, bude odsouzenému řidičské oprávnění příslušným úřadem vráceno, respektive může pokračovat v jiné činnosti, které se zákaz týkal. Soud však zároveň odsouzenému stanoví zkušební dobu, která může být maximálně pětiletá. Pokud nebude odsouzený ve zkušební době žít řádným způsobem života, soud rozhodne o tom, že odsouzený vykoná zbytek trestu zákazu činnosti, což v praxi znamená, že odsouzený o řidičský průkaz znovu přijde, resp. znovu začne platit původní zákaz příslušné činnosti.

Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti se podává u toho soudu, který trest zákazu činnosti uložil, a to nejdříve po vykonání poloviny uloženého trestu. K žádosti může žadatel přiložit listiny, které by mohly jeho žádost podpořit. Může jít např. o potvrzení zaměstnavatele o tom, že žadatel potřebuje řidičský průkaz k výkonu povolání, lékařské potvrzení o tom, že nemohoucí babičku žadatele je třeba často vozit k lékaři apod. Žadateli žádný zákon neukládá, co má k žádosti přiložit, ale pokud přiloží to, co by mohlo jeho žádosti prospět, vyřízení žádosti to urychlí, protože je možné, že soud sám by si pak mohl chtít některé listiny vyžádat, což by celou záležitost protáhlo. Pro soudní rozhodnutí o podmíněném upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti není třeba dokládat zdravotní a odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel. Touto otázkou se soud při rozhodování o žádosti nezabývá. Soud rozhoduje o zákazu jako takovém, pokud žádosti bude vyhověno, řidičský průkaz vrátí příslušný městský úřad. Teprve u něj je třeba doložit odbornou a zdravotní způsobilost, a to pouze tehdy, pokud doba skutečného (tedy i zkráceného) zákazu trvala více než jeden rok. Podrobněji je to vyloženo zde

Soud takové žádosti vyhoví jen tehdy, jestliže odsouzený řádným způsobem života prokázal, že není třeba, aby uložený trest zákazu činnosti vykonal celý. Případně soud může žádosti vyhovět také tehdy, pokud za odsouzeného nabídne záruku důvěryhodná osoba nebo sdružení osob (např. pracovní kolektiv odsouzeného) a soud tuto záruku bude považovat za dostatečnou.

Vzor – vrácení řidičského oprávnění

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

V Horní Dolní dne 20. srpna 2012

Ke spisové značce 28T 926/2011

Věc: Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Trestním příkazem Okresního soudu v Kostelci ze dne 25.1. 2007, spisová značka 28T 926/2011 jsem byl uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a byl mi uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 280 hodin a dále trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu jednoho roku.

Žádám tímto Okresní soud v Kostelci o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel. Uložený trest byl pro mne velkým ponaučením a postihl nejen mne, ale celou mou rodinu, neboť manželka nevlastní řidičské oprávnění a v případě nutnosti jsme museli opakovaně žádat o odvoz k lékaři či na větší nákupy otce mé manželky. V důsledku svého odsouzení jsem přišel i o zaměstnání. Nyní mám možnost pracovat jako skladník v podniku Spojené Rýžovny v Kamenici, k výkonu tohoto povolání ovšem budu potřebovat řidičský průkaz, neboť mým úkolem by bylo i rozvážení materiálu na pobočky této firmy.

Rovněž bych chtěl podotknout, že trest obecně prospěšných prací, který mi byl společně se zákazem řízení uložen, řádně vykonávám, u Obecního úřadu v Horní Dolní jsem odpracoval již 220 hodin z celkového trestu uloženého ve výměře 280 hodin.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti

Kryšpín Vopička
nar.29.2.1971
Horní Dolní čp.666Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: