Trestní oznámení pro podvod (vzor)


Trestní oznámení může podat kdokoliv, nemusí to být jen osoba poškozená trestným činem. Trestní oznámení lze podat ústně do protokolu buď přímo na služebně Policie ČR či na státním zastupitelství. Podat jej můžete i písemně poté, co si ho v klidu sepíšete. V naléhavých případech je možné podat trestní oznámení třeba i telefonicky.

V trestním oznámení by zejména mělo být uvedeno:

  • kdo trestní oznámení podává,
  • podrobné vylíčení skutku, kterého se trestní oznámení týká,
  • označení místa a času spáchání údajné trestného činu,
  • označení podezřelého, který se mohl dopustit trestného činu (je-li znám),
  • označení svědků a dalších důkazů (jsou-li známy).

Není až tak důležitá forma podání trestního oznámení, protože policie i státní zastupitelství jsou povinny se zabývat každým podezřením z trestného činu, o kterém se dozvědí. Důležitá je naopak srozumitelnost a úplnost trestního oznámení, aby orgány činné v trestním řízení měly dostatek informací k zahájení prověřování, zda nedošlo k trestnému činu.

Oznamovatel trestného činu má právo žádat, aby byl vyrozuměn, jak bylo s jeho trestním oznámením naloženo a jaká opatření byla učiněna. Toto vyrozumění musejí policejní orgány oznamovateli sdělit ve lhůtě jednoho měsíce od podání oznámení, ovšem pouze tehdy, pokud oznamovatel o takové vyrozumění opravdu požádal.


Vzor trestního oznámení (podvod)

Policie ČR
Obvodní oddělení
Kostelec

V Horní Dolní dne 17.5.2005

Věc: Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

V roce 2002 jsme se seznámili s Kryšpínem Vopičkou, bytem Horní Dolní čp. 666. Jmenovaný se tehdy přistěhoval do naší obce a v průběhu roku jsme s ním navázali přátelské vztahy.

Zhruba v únoru roku 2003 nás Kryšpín Vopička požádal o půjčku 25.000,- Kč. Jako důvod uváděl nutnost koupě ojetého automobilu, aby mohl dojíždět do zaměstnání. Domnívali jsme se vzhledem k dobrým vztahům, že jmenovaný je důvěryhodný a proto jsme mu peníze půjčili. O půjčce jsme sepsali písemnou smlouvu ze dne 7.3. 2003. (kopii smlouvy přikládáme). V ní se jmenovaný zavázal, že nám půjčenou částku 25.000,- Kč vrátí ve 4 měsíčních splátkách po 6.500,- Kč měsíčně (za půjčku jsme měli získat úrok ve výši 1.000,- Kč). Celá částka měla být splacena do konce července 2003.

Jmenovaný vypůjčené peníze do současné doby nevrátil. Zpočátku se vymlouval, že měl dopravní nehodu a musí hradit opravu auta a pokutu. Později se nám začal vyhýbat a dnes se nám již jen vysmívá s tím, že od něj žádné peníze nedostaneme.

Shodou okolností jsme se dozvěděli, že pan Vopička si zhruba před rokem půjčil vyšší finační částku i od paní Růženy Trněné z Horní Dolní čp. 333 a půjčku rovněž nesplácí. Na majetek jmenovaného prý údajně je vedena exekuce. Automobil, který si měl koupit za peníze půjčené od nás jsme nikdy neviděli a domníváme se, že si ani žádný nekoupil a půjčené peníze utratil jinak. V místní restauraci se podle sdělení sousedů chlubil, že vydělává velké peníze sázením na sportovní zápasy prostřednictvím internetu, takže je možné, že naše peníze použil právě za tím účelem.

S ohledem na uvedené okolnosti se cítíme panem Vopičkou podvedení, neboť podle našeho názoru vůbec neměl v úmyslu půjčené peníze vrátit, ale pouze zneužil našich tehdy dobrých vztahů. Žádáme proto, aby byla celá věc řádně prošetřena, aby bylo zjištěno, zda se pan Vopička vůči nám nedopustil trestného činu. Zároveň žádáme, abyste nás s výsledky vašeho šetření seznámili.

Anotnín Kachlík
nar. 17.6.1936

Blažena Kachlíková
nar. 12.3.1938

Horní Dolní čp. 668Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: