Žádost o podmíněné zastavení trestního stíhání (vzor)


U trestných činů, u nichž horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje 5 let, může soud nebo státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání obviněného. Předpokladem je i skutečnost, že se obviněný k trestnému činu doznal, nahradil škodu, případně o náhradě škody uzavřel dohodu nebo učinil jiná opatření k náhradě škody (např. nahlásil věc pojišťovně, která za něj škodu uhradila). Důležité pak jsou i osobní charakteristiky obviněného. Blíže k otázkám podmíněného zastavení trestního stíhání viz tento článek.

O podmíněném zastavení trestního stíhání může soud nebo státní zástupce rozhodnout i bez žádosti, k podmíněnému zastavení je však vždy nutný souhlas obviněného. Žádost o podmíněné zastavení tedy nemá žádnou předepsanou formu. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání si může poškozený podat stížnost.

 


Vzor – návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

trestní oddělení

V Horní Dolní dne 29. srpna 2007


Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání

Okresní státní zastupitelství v Kostelci mi dopisem ze dne 25.8. 2007 oznámilo, že na mne u vašeho soudu téhož dne podalo obžalobu pro trestný čin ublížení na zdraví podle 224 odst. 1,2 trestního zákona, kterého jsem se měl dopustit zaviněním dopravní nehody v Jilemnici dne 2.4. 2007

Chtěl bych tímto dopisem požádat váš soud o podmíněné zastavení trestního stíhání.

Především bych chtěl uvést, že hluboce lituji, že při dopravní nehodě, kterou jsem zavinil, došlo k vážnému zranění cyklisty pana Nováčka. Jsem si plně vědom své odpovědnosti za zavinění této nehody. Bezprostředně po nehodě jsem pro pana Nováčka telefonicky zajistil lékařskou pomoc rychlé záchranné služby a následně jsem jej navštívil v nemocnici, kde jsem se mu omluvil a přislíbil mu veškerou mou pomoc. Dopravní nehodu jsem řádně nahlásil České pojišťovně, která podle mých zjištění již z podstatné části nahradila škodu panu Nováčkovi i Všeobecné zdravotní pojišťovně za náklady léčení pana Nováčka. Kromě toho jsem panu Nováčkovi po dohodě s ním vyplatil jako náhradu za potíže, jež jsem mu způsobil, jednorázově částku 20.000,- Kč.

Ke spáchání trestného činu se tedy zcela doznávám a hluboce ho lituji. Na druhou stranu bych chtěl poukázat i na skutečnost, že k dopravní nehodě nedošlo v důsledku zvlášť závažného porušení dopravních předpisů. Před nehodou jsem jel předepsanou rychlostí, neřídil jsem pod vlivem alkoholu, ale příčinou nehody bylo pouze mé přehlédnutí pana Nováčka, který v době, kdy jsem vjížděl do křižovatky, byl částečně z mého pohledu zakryt větvemi stromu. Řidičský průkaz mám od roku 1989 a od té doby jsem se nikdy nedopustil žádného dopravního přestupku. Rovněž jsem nikdy nebyl trestně stíhán. Domnívám se proto, že splňuji všechny podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání.

Kryšpín Vopička
nar.29.2.1971
Horní Dolní čp.666Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: