Amnestie z 1. ledna 2013

Amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013

číst celé ...      

Vydírání


§ 175
Vydírání

číst celé ...      

Nebezpečné pronásledování


§ 354
Nebezpečné pronásledování

číst celé ...      

Právníci si to umějí spočítat

číst celé ...      

Návrh

návrh

V širším slova smyslu je návrh jakýmkoliv podáním adresovaným soudu, ať už jde o žalobu, vyjádření nebo odvolání. V užším slova smyslu je návrh žalobou – tedy podáním, kterým se zahajuje občanskoprávní řízení nebo řízení ve správním soudnictví. Některá řízení lze totiž zahájit i bez návrhu (například ve věci nezletilých dětí).

 

Synonyma:

podání

Použití:

Soud obdržel návrh žalobce na zahájení řízení o odstranění stavby. Před vynesením rozsudku přečetl žalovaný svůj závěrečný návrh.
 

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 96-104): Ochranná opatření

.

číst celé ...      

Strana 1 / 701234567...Poslední »