Trestní zákoník (§ 33-35): Zánik trestní odpovědnosti

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 12-27): Trestní odpovědnost

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 107-109): Zvláštní ustanovení o některých pachatelích

.

číst celé ...      

Padělání peněz

§ 233
Padělání a pozměnění peněz

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 36-38): Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 323-368): Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

.

číst celé ...