Opuštění dítěte nebo svěřené osoby

 

§ 195

Opuštění dítěte nebo svěřené osoby

číst celé ...      

Padělání a pozměnění veřejné listiny

§ 348
 Padělání a pozměnění veřejné listiny

číst celé ...      

Zákon o odpovědnosti mládeže (§ 21-23): Ochranná opatření

.

číst celé ...      

Úvěrový podvod


§ 211
Úvěrový podvod

číst celé ...      

Poškození cizí věci


§ 228
Poškození cizí věci

číst celé ...      

Týrání osoby žijící ve společném obydlí


§ 199
Týrání osoby žijící ve společném obydlí

číst celé ...