Popis skutkových podstat trestných činů

Po kliknutí na odkaz se otevře nová stránka se zákonným popisem skutkové podstaty označeného trestného činu. Uvedeny jsou pouze nejčastěji stíhané trestné činy.

číst celé ...      

Služba v cizích ozbrojených silách

 

 

§ 321
Služba v cizích ozbrojených silách

číst celé ...      

Vzpoura vězňů

 

§ 344
Vzpoura vězňů

číst celé ...      

Padělání a pozměnění veřejné listiny

§ 348
 Padělání a pozměnění veřejné listiny

číst celé ...      

Opilství

 

§ 360
Opilství

číst celé ...      

Úvěrový podvod


§ 211
Úvěrový podvod

číst celé ...