Trestní zákoník (§ 110-139): Výkladová ustanovení

.

číst celé ...      

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody – text zákona

.

číst celé ...      

Odměňování odsouzených za práci ve výkonu trestu odnětí svobody

NAŘÍZENÍ VLÁDY číslo 365

ze dne 22. prosince 1999

o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 323-368): Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

.

číst celé ...      

Podvod


§ 209
Podvod

číst celé ...      

Porušení práv duševního vlastnictví

§ 268
Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

číst celé ...