Trestní zákoník (§ 36-38): Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

.

číst celé ...      

Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením

ZÁKON číslo 137

ze dne 29. března 2001

o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č.  99/1963 Sb. , občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů

číst celé ...      

Řád výkonu trestu odnětí svobody

VYHLÁŠKA číslo 345

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21. prosince 1999,

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 39-95): Tresty

.

číst celé ...      

Zákon o odpovědnosti mládeže (§ 21-23): Ochranná opatření

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 233-271): Trestné činy hospodářské

.

číst celé ...      

Strana 1 / 201234567...Poslední »