Zneužití a maření pravomoci úřední osoby

 

§ 329
Zneužití pravomoci úřední osoby

číst celé ...      

Vlastizrada

 

 

§ 309
Vlastizrada

číst celé ...      

Zákon o odpovědnosti mládeže (§ 5-6): Trestní odpovědnost mladistvých

.

číst celé ...      

Srážky z odměn odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody

VYHLÁŠKA číslo 10

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 20. ledna 2000

o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů

číst celé ...      

Nedovolené ozbrojování

§ 279
Nedovolené ozbrojování

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 107-109): Zvláštní ustanovení o některých pachatelích

.

číst celé ...