Trestní zákoník (§ 107-109): Zvláštní ustanovení o některých pachatelích

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 36-38): Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 12-27): Trestní odpovědnost

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 233-271): Trestné činy hospodářské

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 400-418): Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 39-95): Tresty

.

číst celé ...