Trestní zákoník (§ 33-35): Zánik trestní odpovědnosti

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 233-271): Trestné činy hospodářské

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 168-184): Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 293-308): Trestné činy proti životnímu prostředí

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 140-167): Trestné činy proti životu a zdraví

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 1-11): Působnost trestních zákonů

.

číst celé ...