Trestní zákoník – text zákona


ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (§ 1-139)

HLAVA I  PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ (§ 1-11)

HLAVA II  TRESTNÍ ODPOVĚDNOST (§ 12-27)

HLAVA III  OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU (§ 28-32)

HLAVA IV  ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI (§ 33-35)

HLAVA V  TRESTNÍ SANKCE (§ 36-104)

HLAVA VI  ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ (§ 105-106)

HLAVA VII  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH (§ 107-109)

HLAVA VIII  VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ (§ 110-139)

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ ČÁST (§ 140-418)

HLAVA I  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ (§ 140-167)

 • Díl 1 Trestné činy proti životu (§ 140-144)
 • Díl 2 Trestné činy proti zdraví (§ 145-148)
 • Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví (§ 149-158)
 • Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159-163)
 • Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem (§ 164-167)

HLAVA II  TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ (§ 168-184)

 • Díl 1 Trestné činy proti svobodě (§ 168-179)
 • Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 180-184)

HLAVA III  TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI (§ 185-193)

HLAVA IV  TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM (§ 194-204)

HLAVA V  TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU (§ 205-232)

HLAVA VI  TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ (§ 233-271)

 • Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233-239)
 • Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240-274)
 • Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 248-267)
 • Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (§ 268-271)

HLAVA VII  TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ (§ 272-292)

 • Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující (§ 272-289)
 • Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu(§ 290-292)

HLAVA VIII  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (§ 293-308)

HLAVA IX  TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI (§ 309-322)

 • Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 309-315)
 • Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 316-318)
 • Díl 3 Trestné činy proti obraně státu(§ 319-322)

HLAVA X  TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH (§ 323-368)

 • Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (§ 323-328)
 • Díl 2 Trestné činy úředních osob (§ 329-330)
 • Díl 3 Úplatkářství (§ 331-334)
 • Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (§ 335-351)
 • Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí (§ 352-356)
 • Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku (§ 357-360)
 • Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina (§ 361-363)
 • Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti (§ 364-368)

HLAVA XI  TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI (§ 369-374)

HLAVA XII  TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ (§ 375-399)

 • Díl 1 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti (§ 375-383)
 • Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (§ 384-387)
 • Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 388-391)
 • Díl 4 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil (§ 392-397)
 • Díl 5 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů (§ 398-399)

HLAVA XIII  TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY (§ 400-418)

 • Díl 1 Trestné činy proti lidskosti (§ 400-405)
 • Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy (§ 406-417)
 • Společné ustanovení (§ 418)

ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 419-421)Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: