Trestní zákoník (§ 12-27): Trestní odpovědnost

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 194-204): Trestné činy proti rodině a dětem

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 110-139): Výkladová ustanovení

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 369-374): Trestné činy proti branné povinnosti

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 419-421): Přechodná a závěrečná ustanovení

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 28-32): Okolnosti vylučující protiprávnost činu

.

číst celé ...