Trestní zákoník (§ 194-204): Trestné činy proti rodině a dětem

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 375-399): Trestné činy vojenské

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 233-271): Trestné činy hospodářské

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 12-27): Trestní odpovědnost

číst celé ...      

Novela trestních předpisů číslo 141/2014 Sb.

Zákon číslo 141/2014 novelizuje oba základní trestní předpisy, tedy trestní zákoník a trestní řád, a upravuje i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

Pokud jde o trestní řád, jedná se v podstatě jen o drobnou novelizaci. Zákon nyní přesněji vymezuje, jakým způsobem mají být obvinění poučováni o svých právech. Nejde o nic nového, spíše se do zákona vložilo to, co se v praxi běžně děje. Důvodem je především sladění trestního řádu s právem Evropské unie.

číst celé ...      

Výběr z internetového zpravodajství 7.12.2011

  • Trestat společnosti bude definitivně možné, Klaus má smůlu.
  • Další úvaha nad trestem smrti
číst celé ...