Neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy a rostlinami

 

 

§ 299
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

číst celé ...      

Týrání zvířat

 

§ 302
 Týrání zvířat

číst celé ...      

Neposkytnutí pomoci

§ 150
Neposkytnutí pomoci

číst celé ...      

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

 

§ 254
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

číst celé ...      

Křivé obvinění a křivá výpověď

§ 345
Křivé obvinění

číst celé ...      

Pojistný podvod

§ 210
Pojistný podvod

číst celé ...