Zneužití a maření pravomoci úřední osoby

 

§ 329
Zneužití pravomoci úřední osoby

číst celé ...      

Neoprávněné podnikání

 

§ 251
 Neoprávněné podnikání

číst celé ...      

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a Podněcování k nenávisti

 

§ 355
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

číst celé ...      

Šíření poplašné zprávy

§ 357
Šíření poplašné zprávy

číst celé ...      

Týrání osoby žijící ve společném obydlí


§ 199
Týrání osoby žijící ve společném obydlí

číst celé ...      

Poškozování spotřebitele

§ 253
  Poškozování spotřebitele

číst celé ...