Popis skutkových podstat trestných činů

Po kliknutí na odkaz se otevře nová stránka se zákonným popisem skutkové podstaty označeného trestného činu. Uvedeny jsou pouze nejčastěji stíhané trestné činy.

číst celé ...      

Vzpoura vězňů

 

§ 344
Vzpoura vězňů

číst celé ...      

Padělání a pozměnění veřejné listiny

§ 348
 Padělání a pozměnění veřejné listiny

číst celé ...      

Úvěrový podvod


§ 211
Úvěrový podvod

číst celé ...      

Pohlavní zneužití a Svádění k pohlavnímu styku


§ 187
Pohlavní zneužití

číst celé ...      

Neoprávněné nakládání s odpady

 

§ 298
Neoprávněné nakládání s odpady

číst celé ...