Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a Podněcování k nenávisti

 

§ 355
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

číst celé ...      

Neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy a rostlinami

 

 

§ 299
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

číst celé ...      

Porušení práv duševního vlastnictví

§ 268
Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

číst celé ...      

Nedovolené ozbrojování

§ 279
Nedovolené ozbrojování

číst celé ...      

Týrání zvířat

 

§ 302
 Týrání zvířat

číst celé ...      

Ublížení na zdraví


§ 145
Těžké ublížení na zdraví

číst celé ...