Pytláctví

§ 304
Pytláctví

číst celé ...      

Úvěrový podvod


§ 211
Úvěrový podvod

číst celé ...      

Popis skutkových podstat trestných činů

Po kliknutí na odkaz se otevře nová stránka se zákonným popisem skutkové podstaty označeného trestného činu. Uvedeny jsou pouze nejčastěji stíhané trestné činy.

číst celé ...      

Nedovolené ozbrojování

§ 279
Nedovolené ozbrojování

číst celé ...      

Neoprávněné podnikání

 

§ 251
 Neoprávněné podnikání

číst celé ...      

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a Podněcování k nenávisti

 

§ 355
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

číst celé ...