Pomluva

 

§ 184
Pomluva

číst celé ...      

Pojistný podvod

§ 210
Pojistný podvod

číst celé ...      

Neoznámení trestného činu a další typy trestné součinnosti

 

§ 364
Podněcování k trestnému činu

číst celé ...      

Podplácení

§ 331
Přijetí úplatku

číst celé ...      

Zanedbání povinné výživy

§ 196
Zanedbání povinné výživy

číst celé ...      

Padělání a pozměnění veřejné listiny

§ 348
 Padělání a pozměnění veřejné listiny

číst celé ...