Vzpoura vězňů

 

§ 344
Vzpoura vězňů

číst celé ...      

Poškození cizích práv

§ 181
 Poškození cizích práv

číst celé ...      

Zatajení věci

 

§ 219
 Zatajení věci

číst celé ...      

Poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení

 

§ 276
Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení

číst celé ...      

Poškozování spotřebitele

§ 253
  Poškozování spotřebitele

číst celé ...      

Popis skutkových podstat trestných činů

Po kliknutí na odkaz se otevře nová stránka se zákonným popisem skutkové podstaty označeného trestného činu. Uvedeny jsou pouze nejčastěji stíhané trestné činy.

číst celé ...