Podvod


§ 209
Podvod

číst celé ...      

Zatajení věci

 

§ 219
 Zatajení věci

číst celé ...      

Vydírání


§ 175
Vydírání

číst celé ...      

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

 

§ 254
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

číst celé ...      

Popis skutkových podstat trestných činů

Po kliknutí na odkaz se otevře nová stránka se zákonným popisem skutkové podstaty označeného trestného činu. Uvedeny jsou pouze nejčastěji stíhané trestné činy.

číst celé ...      

Vzpoura vězňů

 

§ 344
Vzpoura vězňů

číst celé ...