Padělání peněz

§ 233
Padělání a pozměnění peněz

číst celé ...      

Zneužití a maření pravomoci úřední osoby

 

§ 329
Zneužití pravomoci úřední osoby

číst celé ...      

Pomluva

 

§ 184
Pomluva

číst celé ...      

Poškození věřitele

§ 222
 Poškození věřitele

číst celé ...      

Násilí proti orgánu veřejné moci


§ 323
Násilí proti orgánu veřejné moci

číst celé ...      

Poškození a ohrožení životního prostředí

 

§ 293
Poškození a ohrožení životního prostředí

číst celé ...