Omezování osobní svobody

§ 171
Omezování osobní svobody

číst celé ...      

Pohlavní zneužití a Svádění k pohlavnímu styku


§ 187
Pohlavní zneužití

číst celé ...      

Pohrdání soudem

§ 336
Pohrdání soudem

číst celé ...      

Padělání a pozměnění veřejné listiny

§ 348
 Padělání a pozměnění veřejné listiny

číst celé ...      

Neoprávněné nakládání s odpady

 

§ 298
Neoprávněné nakládání s odpady

číst celé ...      

Obecné ohrožení

§ 272
 Obecné ohrožení

číst celé ...