Poškození cizích práv

§ 181
 Poškození cizích práv

číst celé ...      

Padělání a pozměnění veřejné listiny

§ 348
 Padělání a pozměnění veřejné listiny

číst celé ...      

Týrání zvířat

 

§ 302
 Týrání zvířat

číst celé ...      

Neoprávněný pobyt na území republiky

 

§ 341
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky

číst celé ...      

Porušení práv duševního vlastnictví

§ 268
Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

číst celé ...      

Týrání osoby žijící ve společném obydlí


§ 199
Týrání osoby žijící ve společném obydlí

číst celé ...