Nedovolené ozbrojování

§ 279
Nedovolené ozbrojování

číst celé ...      

Obecné ohrožení

§ 272
 Obecné ohrožení

číst celé ...      

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

§ 240
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

číst celé ...      

Zanedbání povinné výživy

§ 196
Zanedbání povinné výživy

číst celé ...      

Porušování domovní svobody


§ 178
Porušování domovní svobody

číst celé ...      

Vražda a zabití


§ 140
Vražda

číst celé ...