Zneužití a maření pravomoci úřední osoby

 

§ 329
Zneužití pravomoci úřední osoby

číst celé ...      

Násilí proti orgánu veřejné moci


§ 323
Násilí proti orgánu veřejné moci

číst celé ...      

Padělání peněz

§ 233
Padělání a pozměnění peněz

číst celé ...      

Neposkytnutí pomoci

§ 150
Neposkytnutí pomoci

číst celé ...      

Poškození cizích práv

§ 181
 Poškození cizích práv

číst celé ...      

Vražda a zabití


§ 140
Vražda

číst celé ...