Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

§ 240
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

číst celé ...      

Zneužití a maření pravomoci úřední osoby

 

§ 329
Zneužití pravomoci úřední osoby

číst celé ...      

Nedovolené ozbrojování

§ 279
Nedovolené ozbrojování

číst celé ...      

Znásilnění a sexuální nátlak


§ 185
Znásilnění

číst celé ...      

Padělání a pozměnění veřejné listiny

§ 348
 Padělání a pozměnění veřejné listiny

číst celé ...      

Neoprávněné nakládání s odpady

 

§ 298
Neoprávněné nakládání s odpady

číst celé ...