Neoprávněný pobyt na území republiky

 

§ 341
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 400-418): Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

.

číst celé ...      

Opilství

 

§ 360
Opilství

číst celé ...      

Podplácení

§ 331
Přijetí úplatku

číst celé ...      

Popis skutkových podstat trestných činů

Po kliknutí na odkaz se otevře nová stránka se zákonným popisem skutkové podstaty označeného trestného činu. Uvedeny jsou pouze nejčastěji stíhané trestné činy.

číst celé ...      

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

§ 240
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

číst celé ...