Trestní oznámení pro neplacení výživného (vzor)


Trestní oznámení může podat kdokoliv, nemusí to být jen osoba poškozená trestným činem. Trestní oznámení lze podat ústně do protokolu buď přímo na služebně Policie ČR či na státním zastupitelství. Podat jej můžete i písemně poté, co si ho v klidu sepíšete. V naléhavých případech je možné podat trestní oznámení třeba i telefonicky.

V trestním oznámení by zejména mělo být uvedeno:

  • kdo trestní oznámení podává,
  • podrobné vylíčení skutku, kterého se trestní oznámení týká,
  • označení místa a času spáchání údajné trestného činu,
  • označení podezřelého, který se mohl dopustit trestného činu (je-li znám),
  • označení svědků a dalších důkazů (jsou-li známy).

Není až tak důležitá forma podání trestního oznámení, protože policie i státní zastupitelství jsou povinny se zabývat každým podezřením z trestného činu, o kterém se dozvědí. Důležitá je naopak srozumitelnost a úplnost trestního oznámení, aby orgány činné v trestním řízení měly dostatek informací k zahájení prověřování, zda nedošlo k trestnému činu.

Oznamovatel trestného činu má právo žádat, aby byl vyrozuměn, jak bylo s jeho trestním oznámením naloženo a jaká opatření byla učiněna. Toto vyrozumění musejí policejní orgány oznamovateli sdělit ve lhůtě jednoho měsíce od podání oznámení, ovšem pouze tehdy, pokud oznamovatel o takové vyrozumění opravdu požádal.

 


Vzor trestního oznámení (zanedbání povinné výživy)

Policie ČR
obvodní oddělení Kostelec

V Dolní Lhotě dne 15.5. 2007

Věc: Trestní oznámení pro neplacení výživného

V minulosti jsem byla provdána za Kryšpína Vopičku, nar. 29.2.1971, bytem Horní Dolní 666. Toto manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 15.6. 2004, číslo jednací 19C 987/2003-26.

Z našeho manželství se narodily dvě děti, a to Kevin Vopička, nar. 15.8.1999, a Noemi Vopičková, nar. 17.12. 2001. Obě děti byly rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 2.4.2004, číslo jednací Nc 999/2003, pro dobu po rozvodu svěřeny do mé péče a panu Vopičkovi bylo vyměřeno výživné v celkové výši 2.600,- Kč pro obě děti, které má platit do každého pátého dne v měsíci k mým rukám. Jmenovaný však toto výživné neplatí a ve skutečnosti ani nikdy neplatil. Snažila jsem se jej upomínat prostřednictvím jeho matky, avšak bez výsledku.

Nevím, kde Kryšpín Vopička v současné době bydlí. Na adrese svého trvalého pobytu žije jeho matka, kterou naše děti pravidelně navštěvují a občas se tam setkají i se svým otcem. Podle sdělení dětí pan Vopička údajně jezdí jako řidič taxislužby, bližší informace však nemám k dispozici.

S dětmi se pan Vopička kromě náhodných setkání u své matky nestýká a nijak se o ně nezajímá, nevzpomene si na ně např. ani o vánocích či o jejich narozeninách. Já jsem znovu provdána a se současným manželem mám další dítě, dceru Anetu Povolnou, nar. 2006. Jsem na mateřské dovolené, mým jediným příjmem tedy je rodičovský příspěvek a jinak mne i mé děti musí živit můj současný manžel a občas nám vypomohou i mí rodiče. Kvůli neplacení výživného nemohu dětem poskytnout to, na co jsou děti v jejich věku běžně zvyklé (např. syn Kevin musel ukončit docházku do lyžařského oddílu, protože jsme neměli dostatek prostředků na potřebné vybavení). Životní úroveň naší rodiny (a tedy i dětí pana Vopičky) jen nepatrně přesahuje hranici životního minima.

Žádám proto, aby policie prověřila, zda se pan Vopička neplacením výživného nedopustil trestného činu. Zároveň žádám, abych o výsledcích tohoto šetření byla vyrozuměna.

Blažena Povolná
nar. 17.9.1975
Dolní Lhota čp. 1234

Přílohy:
kopie rodných listů Kevina a Noemi Vopičkových
kopie rozsudku o určení výživného
kopie rozsudku o rozvodu manželstvíLíbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: