Nahlížení do spisu


Každý, koho se týká trestní řízení v dané konkrétní věci má právo nahlížet do spisu, který je o této trestní věci veden. Konkrétně tedy má právo do spisu nahlížet … 

  • obviněný
  • obhájce obviněného
  • poškozený
  • zmocněnec poškozeného
  • zúčastněná osoba
  • zmocněnec zúčastněné osoby

Jestliže obviněný, poškozený nebo zúčastněná osoba nemají plnou způsobilost k právním úkonům (tj. jsou nezletilí nebo jejich způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena nebo byli způsobilosti zbaveni), mohou do spisu nahlížet jejich zákonní zástupci (rodiče, opatrovník).

Osoby oprávněné nahlížet do spisu si ze spisu mohou pořizovat i výpisy či opisy, ale na vlastní náklad. Pokud si tedy požádají o pořízení kopie, musejí za to zaplatit poplatek.

Ve spisu se nesmí nahlížet do protokolu o hlasování soudu a do osobních údajů, týkajících se utajovaného svědka. V přípravném řízení (tedy ještě před podáním obžaloby k soudu) může státní zástupce nebo policejní orgán odmítnout nahlédnutí do spisu zcela. Pokud nahlédnutí odmítne policejní orgán, může dotčená osoba žádat, aby rozhodnutí policejního orgánu bylo přezkoumáno státním zástupcem.

Jiné osoby, než ty, které jsou uvedeny výše, mohou nahlédnout do spisu jen s předchozím souhlasem policejního orgánu či státního zástupce (v přípravném řízení) nebo předsedy senátu (v řízení před soudem). Tyto osoby ale musejí prokázat, že nahlédnutí do spisu je nutné k uplatnění jejich práv.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: