Podrobný postup při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti


V případech, kdy je zákaz řízení vysloven soudem, lze po polovině trestu zákazu činnosti požádat o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel. K této žádosti není třeba přikládat doklady, týkající se odborné či zdravotní způsobilosti. Tato otázka soud vůbec nezajímá. Soud posuzuje pouze otázku, zda odsouzený vede řádný život a zda tedy lze předpokládat, že trest již splnil svůj účel i přesto, že nebyl vykonán celý, a že odsouzený i v budoucnu povede řádný život. Otázku odborné a zdravotní způsobilosti soud neřeší. Nejsou výjimkou i případy, kdy trest zákazu řízení motorových vozidel má uložen člověk, který nikdy řidičský průkaz neměl. Takoví lidé pak také žádají o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, aby si mohli vůbec udělat autoškolu.

Pokud soud žádosti odsouzeného o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti vyhoví, rozhodne o tom usnesením. Toto usnesení odsouzený dostane v písemném vyhotovení. Na usnesení si musí nechat vyznačit doložku právní moci (u některých soudů dostane odsouzený toto písemné usnesení hned po jednání již s doložkou právní moci, u jiných soudů je usnesení rozesíláno písemně a pro doložku právní moci si budete na soud muset ještě jednou dojít). Soud sám řidičský průkaz odsouzenému nevrací, to dělá odbor dopravy příslušného městského úřadu. Pokud skutečná doba zákazu činnosti (tj. doba od právní moci rozhodnutí, jímž byl zákaz uložen, do právní moci rozhodnutí soudu) trvala nejvýše jeden rok, není třeba prokazovat  odbornou způsobilost. V takovém případě tedy stačí, když na příslušný městský úřad dojdete s usnesením soudu a tam požádáte o vrácení řidičského průkazu. K žádosti bude stačit doložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud zákaz řízení trval více než jeden rok od právní moci rozhodnutí, jímž byl zákaz řízení uložen, je třeba doložit i potvrzení o odborné způsobilosti. Potvrzení o odborné způsobilosti vystaví autoškola po vašem přezkoušení. Není třeba absolvovat celou autoškolu znovu, stačí zkouška, a to jak teoretická, tak praktická. Potvrzení autoškoly nesmí být starší než 60 dnů. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: