Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (vzor)


Odsouzený, který je ve výkonu trestu odnětí svobody může po uplynutí stanovené části trestu žádat o podmíněné propuštění.

Žádost o podmíněné propuštění nemusí mít žádnou speciální formu. Žádost je třeba adresovat okresnímu soudu, v jehož obvodu leží věznice, ve které odsouzený trest odnětí svobody vykonává. O žádosti rozhoduje vždy soud okresní, a to i v případech, kdy trest byl uložen soudem krajským. Za podání žádosti se neplatí žádný poplatek.

I když si soud všechny potřebné informace vyžádá, není na škodu, pokud v žádosti bude uvedeno, proč si odsouzený myslí, že by měl být podmíněně propuštěn, jaké jsou jeho plány a možnosti po propuštění, jakým rozsudkem mu byl nepodmíněný trest uložen, apod.

Žádost o podmíněné propuštění lze podat

  • po uplynutí jedné třetiny trestu, pokud se jedná o první výkon nepodmíněného trestu a zároveň nejde o odsouzení za zvlášť závažný zločin
  • po uplynutí dvou třetin trestu v případech, kdy trest byl uložen za některý ze zákonem vyjmenovaných zvlášť závažných zločinů, a v případech, kdy byl uložen výjimečný trest na dobu od 20 do 30 let
  • nejdříve po dvaceti letech, pokud byl uložen trest odnětí svobody na doživotí
  • po uplynutí poloviny trestu ve všech ostatních případech.

Podrobnosti k podmíněnému propuštění najdete na dalších místech našeho webu, zejména v článku Podmíněné propuštění nebo v rubrice, která se této otázce věnuje na našem fóru otázek a odpovědí.


Žádost odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

 

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

 

Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 31. září 2011, spisová značka 99T 111/2009 jsem byl za trestné činy krádeže podle § 205 odst. 1,3 a zpronevěry podle § 248  odst. 1,3 trestního zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu 3 let. Tento trest vykonávám v současné době ve věznici s dozorem v Horní Dolní.

Do výkonu tohoto trestu jsem na základě výzvy soudu nastoupil dne 30. února 2012. Nikdy předtím jsem ve výkonu trestu odnětí svobody nebyl. Dne 30. února 2013 uplynula třetina uloženého trestu. Rád bych využil možnosti, kterou mi dává zákon, a požádal o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Jsem přesvědčen o tom, že rok strávený ve vězení je pro mne dostatečným ponaučením a zárukou, že se již další nezákonné činnosti dopouštět nebudu. Chtěl bych poukázat na to, že do výkonu trestu jsem nastoupil dobrovolně, za celou dobu jsem nebyl kázeňsky trestán, naopak, dvakrát jsem byl kázeňsky odměněn.

Uvědomil jsem si, že trestnou činností jsem způsobil problémy i své rodině, které z vězení nemohu pomáhat. V případě propuštění se vrátím na adresu svého trvalého pobytu v Hluboké Díře čp. 17 ke své družce Gertrudě Ochmelkové a našemu pětiletému synovi, o kterého se chci nadále starat. Má družka mi zajistila zaměstnání ošetřovatele dobytka v místním zemědělském družstvu, do budoucna si však chci najít zaměstnání ve svém oboru (jsem vyučený elektrikář), abych mohl snáze splácet škodu, kterou jsem způsobil trestnou činností.

Žádám proto Okresní soud v Kostelci, aby rozhodl o mém podmíněném propuštění.

V Horní Dolní dne 31. února 2013

Kryšpín Vopička
nar.29.2.1981
Věznice Horní DolníLíbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: