Byl jsem odsouzen v cizině. Budu to mít v rejstříku?


Dobrý den, byl jsem odsouzen 20.7.2001 nepodmíněně k odnětí svobody na 3,5 roku ve Švédském království a vyhoštění ze Švedského král. do 31.12.2011. Svůj trest jsem si odseděl tam. Kdy budu moci požádat o výmaz z rejstříku trestu.

Do českého rejstříku trestů se nezapisují automaticky všechna odsouzení českých občanů v zahraničí. Do rejstříku trestů se zapisují jen ta odsouzení, která byla na žádost cizího státu uznána zdejším soudem. V praxi to probíhá tak, že zahraniční justiční orgán poždá Českou republiku o uznání svého odsouzujícího rozhodnutí. Ministerstvo spravedlnosti ČR pak návrh na uznání tohoto cizozemského rozsudku podá u krajského soudu, v jehož obvodu má odsouzený bydliště. Krajský soud pak rozhodne, zda cizozemké rozhodnutí bude v ČR uznáno či nikoliv. V kladném případě pak je toto odsouzení zapsáno do rejstříku trestů.

Cizozemské odsouzení však může být do českého rejstříku trestů zapsáno, i když cizí stát o uznání rozsudku nepožádal. Pokud se totiž ministerstvo spravedlnosti dozví, že český občan byl v cizině odsouzen, může u Nejvyššího soudu ČR navrhnout, aby cizozemské rozhodnutí bylo zapsáno v rejstříku trestů. Nejvyšší soud tomuto návrhu vyhoví pouze tehdy, jedná-li se o čin, který je trestný i v České republice a zapsání do rejstříku je odůvodněno závažností trestného činu a druhem uloženého trestu.

Vzhledem k tomu, že se zajímáte o výpis z rejstříku trestů v České republice, předpokládám, že vaše odsouzení ve Švédsku bylo zdejším soudem uznáno a zapsáno do českého rejstříku trestů. V takovém případě se na vaše odsouzení hledí, jako by k němu došlo před českým soudem (§ 4 odst. 4 zákona o Rejstříku trestů) Jestliže jste tedy vykonal trest odnětí svobody v trvání 3,5 roku mohlo by být vaše odsouzení zahlazeno nejdříve po pěti letech od vašeho propuštění z výkonu trestu, což by podle vámi uvedených informací mělo být pravděpodobně někdy v roce 2009 nebo 2010. Odsouzení však lze zahladit až po vykonání všech trestů. Vzhledem k tomu, že vám byl uložen vedle trestu odnětí svobody ještě trest vyhoštění, budete tedy moci o zahlazení požádat až po uplynutí doby, na kterou jste byl vyhoštěn, tedy nejdříve 1.1. 2012.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: