Kdy je rozsudek v právní moci?


 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy nabývá právní moci rozsudek v trestním řízení? Děkuji

Touto otázkou se zabývá článek Právní moc rozsudku v rubrice Výklad pojmů. Obecně to lze shrnout, že rozsudek je v právní moci v okamžiku, kdy už si proti němu nemůže nikdo podat odvolání. Odvolání může podat obžalovaný, obhájce a státní zástupce. Ve prospěch obžalovaného se mohou odvolat i jeho nejbližší příbuzní. Poškození si mohou podat odvolání jen proti výroku o náhradě škody, nemohou tedy nijak ovlivnit rozhodnutí o vině a trestu. Lhůta k podání odvolání činí osm dní ode dne, kdy vám je rozsudek doručen. Může vám být doručen poštou, ale může vám být předán i osobně u soudu. Jestliže si nikdo v uvedené osmidenní lhůtě odvolání nepodá, je rozsudek v právní moci. Je také možné, že všichni, kdo mají právo podat si odvolání, se tohoto práva po vyhlášení rozsudku vzdají. Pokud se takto vzdají opravdu všichni, nemůže tedy již nikdo podat odvolání a rozsudek tak je v právní moci.

Pokud si někdo odvolání včas podá, musí o věci rozhodnout odvolací soud. Jestliže odvolací soud odvolání zamítne nebo změní rozhodnutí soudu prvního stupně, stává se rozsudek pravomocným (případně ve změněné podobě) okamžikem, kdy je rozhodnutí odvolacího soudu vyneseno. V tomto případě již není důležité, kdy je rozhodnutí písemně doručeno všem oprávněným osobám. Pokud odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zruší, tak rozsudek právní moci nenabude a soud prvního stupně musí věc projednat znovu a vydat nový rozsudek, pro který platí stejná pravidla.

Dobrý den, mám na Vás prosbu ohledně vyznačování právní moci, byl vydán rozsudek okresním soudem a osoba byla uznána vinnou ze spácháním tr. činu, obžalovaný si prostř. svého obhájce podal odvolání a ve lhůtě vzal odvolání zase zpět, opět prostř. obhájce, státní zástupce si ponechal lhůtu, kdy rozhodnutí nabývá právní moci v případě zpětvzetí odvolání, důležité pro běh zkušební doby, děkuji za odpověď.

Proti rozsudku soudu prvního stupně je vždy přípustné odvolání, které má tzv. odkladný účinek, to znamená, že rozsudek nemůže nabýt právní moci do té doby než je o odvolání rozhodnuto. Odvolání je práva, nikoliv povinnost, takže každý se svého práva podat si odvolání může vzdát. Pokud se osoba oprávněná podat odvolání tohoto práva vzdá, je to definitivní a odvolání si již podat nemůže. To platí i v případě, že odvolání je řádně podáno, ale poté je výslovně vzato zpět. Ani v tomto případě již odvolání nelze znovu podat. Právo podat si odvolání zaniká i uplynutím lhůty osmi dnů od doručení rozsudku. Všichni účastníci řízení mají samostatné odvolací právo, takže rozsudek nabude právní moci až poté, co si ani jeden z nich již nebude moci odvolání podat.

Pokud jde o váš konkrétní dotaz: jestliže obžalovaný vzal odvolání zpět až poté, co státnímu zástupci uplynula lhůta k podání odvolání, nabývá rozsudek právní moci okamžikem, kdy je soudu doručeno zpětvzetí odvolání obviněného. Pokud naopak zpětvzetí odvolání bylo soudu doručeno ještě před uplynutím lhůty státním zástupci, nabude rozsudek právní moci až po uplynutí této lhůty, pokud státní zástupce sám odvolání nepodá. Pokud odvolání podá nabude rozsudek právní moci jen tehdy, pokud odvolací soud odvolání zamítne. Okamžikem právní moci pak začíná běžet i zkušební doba podmíněného odsouzení.

Doložku právní moci vám na stejnopisu rozsudku vyznačí v trestní kanceláři soudu prvního stupně. Tam budete mít naprosto jednoznačně uvedeno datum právní moci, takže nemusíte nic složitě počítat.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: