Peněžitý trest a rejstřík trestů


Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Byl jsem obžalován a uznán vinným podle § 201 odst. 1 trestního zákona – ohrožení pod vlivem návykové látky – řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Byla mi uložena pokuta ve výši 20 000,-Kč (která je již k dnešnímu dni uhrazena) a udělen Zákaz činnosti řízení motorových vozidel na dobu 18 měsíců – tato lhůta uplyne dnem 1.4. 2008. Otázkou pro Vás je, zda-li mi bude po tomto datu zahlazen automaticky můj trestní čin (jedná se o trestní čin z nedbalosti či nikoli?) nebo budu muset čekat s žádostí o zahlazení 3 roky po tomto datu. Děkuji Vám za odpověď .  


U trestu
zákazu činnosti platí, že na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen od okamžiku, kdy celý trest vykonal. U peněžitého trestu toto platí jen v případě, že byl uložen za nedbalostní trestný čin. Byl-li uložen za úmyslný trestný čin. lze žádat o zahlazení až po jednom roce od zaplacení (podle starého trestního zákona, platného do 31.12. 2009 bylo možno žádat až po třech letech od zaplacení). Ve vašem případě tedy záleží na tom, jestli jste se dopustil trestného činu úmyslně nebo z nedbalosti. Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky lze spáchat jak úmyslně, tak z nedbalosti (podle § 274 nového trestního zákoníku účinného od ledna 2010 lze tento trestný čin spáchat již jen úmyslně, nedbalostní zavinění nepřichází v úvahu, resp. není trestným činem). Ve většině případů je tento trestný čin spáchán úmyslnou formou. Z nedbalosti by mohl být spáchán např. pokud by vám byl při řízení zjištěn alkohol a vy jste přitom pil před delší dobou, takže jste nemohl předpokládat, že ještě budete pod vlivem alkoholu (musí to ale být opravdu delší doba, když budete večer slavit a ráno vás chytí policie, tak vám nikdo nebude věřit, že jste nepředpokládal, že ještě můžete být vypitým alkoholem ovlivněn). Ve vašem případě ale je v této fázi už podstatné to, co je napsáno v odsuzujícím rozsudku nebo trestním příkazu. Nejlépe to zjistíte, pokud se podíváte na právní větu (začíná slovem „tedy“). Pokud tam máte napsáno „úmyslně vykonával ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku“, tak jste byl odsouzen za úmyslný trestný čin a o zahlazení můžete žádat až tři roky po vykonání posledního z uložených trestů (tedy zákazu činnosti). Pokud tam ale je napsáno z „nedbalosti vykonával ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku“, tak jste byl odsouzen za nedbalostní trestný čin a vaše odsouzení nebude vykazováno v rejstříku trestů automaticky po vykonání trestu zákazu činnosti.

Poznámka: Podle nového trestního zákoníku se již v rozsudku nedočtete slova "úmyslně" nebo " z nedbalosti", nově lze tento trestný čin spáchat jen úmyslně, nedbalostní zavinění nezakládá odpovědnost za trestný čin.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: