Jak je to s podmíněným propuštěním?


Co všechno by měla obsahovat žádost o prominutí zbytku trestu při výkonu nepodmíněného trestu?

K podmíněnému propuštění z výkonu trestu musí být splněny následující podmínky: odsouzený již vykonal zákonem stanovenou poměrnou část trestu, svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu prokázal polepšení a lze důvodně očekávat, že odsouzený povede řádný život nebo soud přijal záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

Žádost samotná nemusí mít žádné konkrétní obsahové náležitosti. Jako u jiných písemností musí být uvedena adresa soudu, kterému je žádost určena (o podmíněném propuštění rozhoduje Okresní soud, v jehož obvodu je věznice), měla by být datována a podepsána. Musí samozřejmě být uvedeno, že se jedná o žádost o podmíněné propuštění. Lze poukázat na to, že odsouzený již vykonal příslušnou část trestu (nejčastěji polovinu) a choval se řádně a prokázal tak své polepšení. Pokud má odsouzený zajištěny vhodné podmínky pro návrat do běžného života (např. vstřícný postoj rodiny, příslib zaměstnání a pod.), může být v žádosti uvedeno i to. Jestliže žádost podává zájmové sdružení občanů (např. pracovní kolektiv), mělo by ze žádosti vyplývat, jakým způsobem bude zajištěn „dohled“ nad odsouzeným, aby žil řádným způsobem života.

Soud může v rámci podmíněného propuštění odsouzenému uložit i dohled probačního úředníka. Leták, ve kterém jsou formou odpovědí na otázky popsány základní charakteristiky dohledu v rámci podmíněného propuštění, jakož i práva a povinnosti odsouzeného, si můžete stáhnout zde. Původcem letáku je Probační a mediační služba ČR.

Dobrý den,přítel byl odsouzen na 21 měsíců a už si svůj trest odpykává ve věznici.Slyšela jsem,že se prý zrušil zákon,který umožňoval žádat o podmíněné propuštění na polovině trestu.Hledala jsem to,ale nic jsem nenašla, neporadili by jste mi prosím jak to opravdu je?Také bych se chtěla zeptat,jestli je možnost sehnat právníka,který by pomáhal lidem,kteří jsou sociálně slabší…? Předem moc děkuji

Nevěřte všemu, co kde slyšíte. Podmíněné propuštění je stále součástí trestního zákona a zákon na tom v nejbližší budoucnosti nebude nic měnit. Pokud jde o placení advokátů. Platí zásada, že každý má v trestním řízení právo na kvalifikovaného obhájce, tedy na advokáta. Nelze tedy dělat rozdíly mezi těmi, kdo mají dostatek peněz a těmi, kteří na advokáta nemají dostatek finančních prostředků. Pokud obviněný chce být zastoupen advokátem a nemá na něj prostředky, může požádat soud, aby mu přiznal právo na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu. V přípravném řízení může obviněný podat žádost prostřednictvím státního zástupce. Musí však vždy doložit, že jeho sociální situace neumožňuje zaplatit náklady obhajoby.

Dobrý den, chci se zeptat jakou má soud dobu na vyřízení žádosti o podmíněné propuštění, osobně jsem takovou žádost podávala s připojením mého druha tohoto času ve výkonu trestu a zjišťuji, že nelze získat informace, kdy vůbec dojde k soudnímu jednání ohledně mé žádosti o PP. K mé žádosti byli přiloženy veškeré nutné podklady a vím, že soud vyzývá kurátora v našem bydlišti k získání informací týkající se např. bydlení atd. I přesto, že jsem žádost podala cca před dvěma měsíci, druh se před měsícem připojil, nebylo ještě ani ze soudu zaslána žádost ke kurátorovi. Přeci i zde je nějaká doba na vyřízení nebo se mýlím a záleží to opravdu pouze na soudu, na jeho časových možnostech? 

Žádost o podmíněné propuštění může podat odsouzený, ředitel věznice, státní zástupce nebo zájmové sdružení občanů, nikoliv tedy rodinní příslušníci. Soud se tedy zřejmě začal vaší žádostí zabývat až v okamžiku, kdy se váš druh k žádosti připojil. Soud by měl o žádosti rozhodnout ve lhůtě 30 dnů, nebrání-li tomu důležité důvody. Tady je ale nutno zohlednit, že soud je omezován svými možnostmi, navíc musí své jednání zkoordinovat s příslušnou věznicí, neboť o těchto žádostech je většinou rozhodováno přímo ve věznici. O žádosti rozhoduje soud, v jehož obvodu je trest vykonáván, což je v naprosté většině případů jiný soud, než který rozhodoval o vině a trestu. Soud, který rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění si přitom vedle zprávy o chování odsouzeného ve věznici musí vyžádat i původní spis od soudu, který trest ukládal, což také nějakou dobu trvá. V současné době je navíc období dovolených, což rovněž může prodloužit dobu do rozhodnutí, neboť i soudci mají právo na dovolenou.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: