Jak se počítají lhůty pro odvolání


Vážení, zajímalo by mne, jak se počítá u stížnosti třídenní lhůta.Zda se do této lhůty započítávají soboty, neděle a svátky. Když se pošta vyzvedne v pátek je sobota, neděle a pondělí je státem uznaným svátkem, tak do kdy je nutné stížnost podat. Předem děkuji za odpověď.

Je zřejmé, že máte na mysli lhůtu pro podání stížnosti proti usnesení. Tato lhůta je třídenní a počítá se od okamžiku, kdy vám bylo usnesení oznámeno. Zde poměrně často dochází k omylu osob podávajících si stížnosti. Pokud totiž budete vyhlášení usnesení přítomen, počítá se lhůta už od okamžiku vyhlášení a není tedy rozhodné, kdy vám usnesení bylo doručeno v písemné podobě. Pokud jste přítomen u vyhlášení usnesení nebyl, běží lhůta od okamžiku, kdy vám bylo usnesení oznámeno jiným způsobem než vyhlášením, tj. zpravidla od doručení poštou. Do lhůty se nezapočítává den, kdy vám usnesení bylo oznámeno (tj. vyhlášeno nebo doručeno). Bylo-li vám usnesení oznámeno např. ve středu, začíná lhůta běžet ve čtvrtek. Lhůta běží i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, jakož i o státem uznaných svátcích, v těchto dnech však lhůta nemůže skončit. To znamená, že připadne-li konec lhůty na některý z těchto dnů, může být stížnost řádně podána ještě v nejbližší následující pracovní den. Jestliže jste si tedy vyzvedl usnesení na poště v pátek, měl byste za normálních okolností poslední možnost podat stížnost v pondělí. Je-li ale pondělí státním svátkem, můžete stížnost podat ještě v úterý. Není třeba, aby v uvedené lhůtě byla stížnost již doručena příslušnému orgánu (tj. policejnímu orgánu, státnímu zástupci nebo soudu), stačí, když je stížnost v uvedené lhůtě podána k odeslání na poště (důležité tedy je datum poštovního razítka).Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: