Jak určit výši škody v penězích při ublížení na zdraví?


Dobrý den, můj 10-ti letý syn byl vážně zraněn 8-mi letým chlapcem, který ho střelil prakem resp. kamenem do oka. Rodiče chlapce nás požádali abychom věc neřešili s policií, že berou na vědomí svou odpovědnost a že vyčíslenou kompenzaci uhradí bez výhrad. Na koho se můžeme obrátit ve věci vyčíslení kompenzace za způsobené zranění. Děkuji za  radu

Tato otázka se netýká trestního řízení, může však pomoci dalším poškozeným při uplatňování nároku na náhradu škody, a proto na ni odpovíme. Při škodě na zdraví se škoda skládá z tzv. bolestného, ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku a hotových výdajů.
Bolestné ohodnocuje příslušný lékař na žádost pacienta patřičným počtem bodů na základě právního předpisu. Za každý bod pak náleží náhrada ve výši 120,- Kč. Ve zvláštních případech tato náhrada může být zvýšena nebo snížena.

Pokud jde o ztížení společenského uplatnění, hodnotí se to, jakým způsobem zhoršilo zranění společenské možnosti poškozeného (to jsou poměrně abstraktní záležitosti a pokud byste opravdu chtěli uplatňovat náhradu za ztížení společenského uplatnění, bude nejlepší obrátit se na advokáta, pokud se nedohodnete na nějaké jednorázové částce). U malého dítěte asi ztížení společenského uplatnění nebude přicházet v úvahu.

Dále má poškozený právo na náhradu ušlého výdělku v souvislosti s pracovní neschopností vzniklé zraněním. Jedná se o rozdíl mezi průměrnou mzdou a nemocenskou, vyplácenou po dobu pracovní neschopnosti. U dítěte to evidentně nepřichází v úvahu, ale pokud kvůli zranění dítěte bude muset např. některý z rodičů zůstat s dítětem doma a sníží se mu výdělek, má právo na náhradu tohoto ušlého výdělku i rodič poškozeného (to samozřejmě neplatí, pokud dítě je schopno se o sebe samo postarat).

Konečně pak má poškozený právo i na náhradu hotových výdajů (např. nákup léků a zdravotních pomůcek, cestovné k lékaři a pod.).Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: