Těžká újma na zdraví


K naplnění formálních znaků skutkové podstaty některých trestných činů je třeba způsobení těžké újmy na zdraví. Týká se to především násilných trestných činů nebo např. i dopravních nehod. Zákon těžkou újmu na zdraví vymezuje jako vážnou poruchu zdraví nebo vážné onemocnění, spočívající v některé z následujících eventualit:

 • zmrzačení
 • ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti
 • ochromení údu
 • ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí
 • poškození důležitého orgánu
 • zohyzdění
 • vyvolání potratu nebo usmrcení plodu
 • mučivé útrapy
 • delší dobu trvající porucha zdraví
   


  Za delší dobu trvající poruchu zdraví je považována podle zažité soudní praxe zpravidla taková újma na zdraví, která poškozeného podstatným způsobem omezuje v běžném způsobu života po dobu nejméně šesti týdnů. V některých případech k naplnění skutkové podstaty trestné činu postačí i způsobení tzv. prosté újmy na zdraví (tedy újmy nikoliv těžké). Za prostou se přitom pro trestní účely považuje újma, která poškozeného podstatně omezí v běžném způsobu života po dobu nejméně jednoho týdne.

 Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: