Jaký je rozdíl mezi ublížením na zdraví a rvačkou


Dobrý den, zajímal by mne rozdíl mezi paragrafy z trestního zákona, části ,,ublížení na zdraví“: § 221 (ublížení na zdraví), § 222 (těžká újma na zdraví), § 225 (rvačka) – nejvíce mě zajímá, čím se liší od předešlých dvou paragrafů §225 – rvačka. Nejde mi o trestní sazby, ale o rozdíl v podstatě těch paragrafů. Děkuji.

Ustanovení § 221 a § 222 (ublížení na zdraví – v novém trestním zákoníku účinném od 1.1.2010 se jedná o § 145 a § 146) postihuje situaci, kdy na jedné straně stojí útočník a na druhé straně poškozený, který se maximálně brání. Úmysl ublížit tedy má primárně pouze jedna strana, tedy útočník, případně skupina útočníků. V případě rvačky (§ 225starého trestního zákona, resp. § 158 nového trestního zákoníku) neexistují dvě strany, jedná se o případ, kdy všichni účastníci konfliktu jsou zároveň útočníky i napadenými. Aby jednání mohlo být posouzeno jako rvačka, musí se jednat o konflikt více lidí, nejméně tří. Nejde ale o případ, kdy dva napadnou jednoho, ale kdy se všichni napadají navzájem Pokud se tedy poperou dva, nemůže to být rvačka, ale nejvýše ublížení na zdraví či výtržnictví. Abych uvedl příklad: Pokud se v hospodě nepohodnou dva horkokrevní mladíci a jeden z nich řekne „pojď ven, tam si to vyřídíme“ a poté se před tou hospodou začnou prát takovým způsobem, že je to ohrožuje na zdraví, a každý do toho zapojí ještě svého kamaráda, je to rvačka. Pokud ale ten, který byl vyzván, aby šel před hospodu, odmítne a je poté i se svým kamarádem napaden tím vyzyvatelem a jeho kamarádem, nejedná se o rvačku, ale jen o ublížení na zdraví (pokud k nějakému dojde) a výtržnictví (pokud k tomu dojde na místě veřejnosti přístupném nebo veřejně.

Ustanovení § 221 (resp. § 146 nového trestního zákoníku) postihuje úmyslné ublížení na zdraví, kdy úmysl pachatele směřuje ke způsobení prosté újmy na zdraví, tedy zjednodušeně řečeno, k tomu, že poškozený bude omezen v běžném způsobu života po dobu delší než 7 dnů a kratší než 6 týdnů. Může se samozřejmě stát, že úmysl směřuje k prosté újmě na zdraví, ale v důsledku dalších okolností dojde k újmě těžké, nebo dokonce ke smrti. I to se posuzuje podle uvedeného ustanovení, ovšem již ne pouze podle prvního odstavce, ale podle odstavce druhého, případně třetího, kde je samozřejmě vyšší sazba. Příklad: pachatel dá poškozenému ránu pěstí, přičemž musí předpokládat, že poškozenému způsobí prostou újmu na zdraví (např. přerazí nos). Jenže poškozený v důsledku rány upadne a shodou okolností spadne hlavou na zvýšený obrubník a utrpí vážná zranění, která se budou léčit několik měsíců. Pachatel tedy chtěl způsobit jen prostou újmu, ale mohl předpokládat, že jeho jednání může skončit i těžkou újmou. Bude proto postižen podle § 221 odst. 1,2 trestního zákona (resp. dle § 146 odst. 1,3 nového trestního zákoníku). Pokud by ovšem jeho úmysl směřoval přímo ke způsobení těžké újmy (teď si tě dovedu k tomu obrubníku a srazím tě na něj, ať to stojí za to), bude to posouzeno jako úmyslné těžké ublížení na zdraví podle § 222 trestního zákona (resp. podle § 145 nového trestního zákoníku). V podobných případech proto bývá nejnáročnější dokazovat úmysl pachatele, který se samozřejmě dovozuje nejen z toho, co sám řekne, ale i z dalších okolností (úmysl může být i nepřímý – pachatel nechtěl přímo způsobit těžkou újmu, ale věděl, že k tomu může dojít a byl s tím srozuměn). Obdobně to pak je i s úmyslem u § 222 trestního zákona (§ 145 nového trestního zákoníku). Tam úmysl směřuje k těžkému ublížení na zdraví a pokud dojde ke smrti, je to nedbalostní zavinění a stále se to posuzuje podle tohoto ustanovení, ovšem podle třetího (přísnějšího) odstavce. Pokud by úmysl směřoval přímo k usmrcení, jednalo by se o vraždu.

Stejné to pak je i u rvačky. Pokud ve rvačce dojde k prostému ublížení na zdraví, bude se posuzovat podle § 225 odst. 1 trestního zákona (od 1.1.2001 dle § 158 nového trestního zákoníku), pokud ale dojde k těžké újmě na zdraví, bude to podle druhého odstavce téhož ustanovení. Pokud by se ovšem prokázalo, že někdo se do rvačky zapojil s úmyslem někomu konkrétnímu ublížit, bude se to posuzovat u tohoto konkrétního člověka nikoliv jako rvačka, ale jako ublížení na zdraví, a to podle okolností buď podle § 221 nebo § 222 trestního zákona (resp. dle § 146 nebo § 145 nového trestního zákoníku).

Jedná se o poměrně složitou problematiku, týkající se zejména otázek zavinění, která je pro laiky jen těžko pochopitelná. Odkaz na znění § 145 a § 146 nového trestního zákoníku je zde. Text § 158 trestního zákoníku je uveden níže.

 

* * *

§ 158
Rvačka

(1) Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena těžká újma na zdraví.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena smrt.
Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: