Jaký je postup, je-li uložen trest obecně prospěšných prací?


Jaký je postup, je-li uložen trest obecně prospěšných prací? Dostane dotyčný nějakou výzvu k vykonávání prací nebo se o to musí zajímat sám? Do kdy musí práce nastoupit? Má pracovní neschopnost odkladný účinek?

Poté, co nabude právní moci rozsudek nebo trestní příkaz, jímž byl uložen trest obecně prospěšných prací, je celá záležitost předána středisku Probační a mediační služby podle místa bydliště odsouzeného. Probační úředník s odsouzeným předjedná výkon trestu obecně prospěšných prací. Zjistí, zda nemá nějaká zdravotní omezení, jaké jsou jeho časové možnosti např. s ohledem na zaměstnání odsouzeného, možnosti dojíždění apod. Na základě těchto informací probační úředník vybere ze seznamu vhodného poskytovatele práce a navrhne soudu, aby nařídil výkon trestu obecně prospěšných prací u tohoto poskytovatele (nejčastěji to bývá obecní nebo městský úřad, ale může to být i nějaká obecně prospěšná organizace.). Soud poté výkon trestu nařídí svým usnesením a zároveň odsouzeného vyzve, aby se nejpozději do dvou týdnů dostavil k uvedenému poskytovateli práce. Tam si domluví přesný časový harmonogram prací a je poučen o pravidlech bezpečnosti práce (v některých případech je toto zajištěno již během jednání s probačním úředníkem).

Pokud odsouzený nebude zaviněně plnit stanovený harmonogram, soud přemění nevykonaný trest obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody (za každou neodpracovanou hodinu obecně prospěšných prací uloží 1 den odnětí svobody). Od 1.12. 2011 lze trest obecně prospěšných prací přeměnit rovněž na trest domácího vězení (za každou neodpracovanou jednu hodinu obecně prospěšných prací bude vyměřen jeden den domácího vězení) Nemoc, resp. pracovní neschopnost samozřejmě odsouzeného omlouvá. Odsouzený však musí počítat s tím, že soud si bude ověřovat, zda odsouzený skutečně nemohl pracovat nebo zda se jen „hodil marod“.

Jak bylo již uvedeno, odsouzený musí pracovat podle stanoveného harmonogramu, trest musí vykonat nejpozději do 2 let ode dne, kdy soud nařídí usnesením výkon trestu obecně prospěšných prací u konkrétního poskytovatele prací (do 30.11.2011 byla tato lhůta pouze jednoroční). Do této lhůty se nepočítá doba, kdy odsouzený pro zdravotní problémy nemohl trest vykonávat, což odsouzený sám musí doložit lékařskými zprávami. Trest obecně prospěšných prací se přerušuje rovněž těhotné ženě, a to na dobu až 1 roku po porodu.

Leták, ve kterém jsou formou odpovědí na otázky popsány základní charakteristiky trestu obecně prospěšných prací, jakož i práva a povinnosti odsouzeného, si můžete stáhnout zde. Původcem letáku je Probační a mediační služba ČR.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: