Obecně prospěšné práce


Obecně prospěšné práce jsou jedním z alternativních trestů. Lze jej uložit pachateli úmyslného trestného činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let nebo pachateli nedbalostního trestného činu. Trest se ukládá v rozpětí od 50 do 300 hodin  (podle starého trestního zákona účinného do 31.12. 2009 v rozpětí od 50 do 400 hodin) v závislosti na závažnosti trestného činu a osobě pachatele.

Odsouzený musí trest vykonat ve svém volném čase, vykonává se nejčastěji u obecních či městských úřadů nebo u neziskových organizací. Trest obecně prospěšných prací spočívá v povinnosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. Práce nesmí sloužit výdělečným účelům odsouzeného.

K výkonu tohoto trestu není odsouzený soudem ani kýmkoliv jiným nijak nucen, odsouzený si musí být vědom, že se ho nikdo nebude doprošovat, aby pracoval. Pokud odsouzený trest nevykonává nebo nevede řádný život, rozhodne soud o přeměně trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody (nepodmíněný). Za každou neodpracovanou hodinu trestu obecně prospěšných prací vyměří soud odsouzenému jeden den trestu odnětí svobody (podle starého trestního zákona, účinného do 31.12. 2009, se jeden den trestu odnětí svobody vyměřoval za každé  dvě hodiny trestu obecně prospěšných prací). Od 1.12.2011 lze nevykonaný trest obecně prospěšných prací přeměnit rovněž na trest domácího vězení tak, že za každou neodpracovanou jednu hodinu obecně prospěšných prací bude vyměřen jeden den trestu domácího vězení. Počínaje účinností novely trestního zákoníku, publikované 23. listopadu 2012, přibyla další možnost, a to přeměna trestu obecně prospěšných prací na peněžitý trest. Při stanovení jeho výměry platí obecná pravidla, může být tedy vyměřen v rozmezí do 2.000,- Kč do 36.500.000 Kč.

Soud by neměl trest obecně prospěšných prací ukládat obviněnému, kterému takový trest byl již v minulosti uložen a tento obviněný ho nevykonal, takže trest musel být přeměněn na odnětí svobody.

Od okamžiku, kdy odsouzený celý trest obecně prospěšných prací vykoná, se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen, to znamená, že toto odsouzení se neobjeví ani ve výpisu z rejstříku trestů. Pokud ovšem je trest obecně prospěšných prací přeměněn na trest odnětí svobody, zůstane to ve výpisu z rejstříku trestů, i když si to odsouzený tzv. odsedí. K tomu viz článek o zahlazení trestů.

Leták, ve kterém jsou formou odpovědí na otázky popsány základní charakteristiky trestu obecně prospěšných prací, jakož i práva a povinnosti odsouzeného, si můžete stáhnout zde. Původcem letáku je Probační a mediační služba ČR.

Blíže k otázkám trestu viz Systém trestů.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: