Zapisují se přestupky do rejstříku trestů?


Dobrý den, prosím vás jak je to v případě přestupku? Je také zapsán v rejstříku trestu? Kamaráda přistihli při krádeži, zaplatil na místě pokutu městské policii 1000kč a teď neví zda o tomto bude mít záznam.A pokud ano , kdy bude moci žádat o výmaz? Děkuji za odpověď.

Sankce za přestupek se do rejstříku trestů nezapisují, tzn. že takové postižení se ve výpisu z rejstříku trestů neobjeví a nebude to tak dělat problémy např. při hledání zaměstnání. Přestupky se ale rovněž evidují, nikoliv však centrálně. To znamená, že úřad, který o přestupku rozhodl, má záznam ve své vlastní evidenci. Takový přestupek se pak může negativně projevit např. při trestním stíhání, protože orgány činné v trestním řízení si dělají dotazy i na přestupkové komise v místě bydliště a o přestupku se tedy dozvědí. Je pak otázkou soudu, jak zhodnotí vážnost přestupku a jeho vliv na ukládání trestu (jinak se bude hledět na někoho, kdo kradl v obchodě a jinak na někoho, kdo byl postižen např. za neoprávněné zabrání veřejného prostranství, když si na chodník nechal složit uhlí). Přestupky v dopravě pak jsou evidovány v evidenční kartě řidiče. Ta je vedena ohledně každého držitele řidičského průkazu a každý přestupek a každý trestný čin, související s dopravou, se do něj zaznamená.

Dobrý den, vím že existuje něco jako rejstřík přestupků. Přestupky v něm zapsané se dají po určité době také zahladit jako je tomu v případě rejstříku trestů? Děkuji za odpověď

Neexistuje žádná centrální evidence přestupků, srovnatelná s rejstříkem trestů. Pouze u dopravních přestupků (ale i trestných činů v dopravě) se provádějí zápisy do evidenční karty řidiče a lze je tedy zjistit z jednoho zdroje. Evidenční karta řidiče je vedena odborem dopravy příslušného městského úřadu s rozšířenou působností. Do evidenční karty řidiče se dostane každý váš delikt v dopravě, a je jedno, na jakém místě republiky se ho dopustíte.

U ostatních přestupků ale žádný podobný rejstřík není. Evidenci vede jen ten úřad, který přestupek projednal. To znamená, že pokud bude jeden přestupek téhož člověka řešen např. v Praze a druhý za nějakou dobu např. Jičíně, musely by být vyžádány zprávy z obou měst, aby se dalo zjistit, že v obou městech byl někdo postižen za přestupek.

Např. pro účely trestního řízení se vyžadují zprávy z městského úřadu podle místa bydliště. Soud se tedy doví o vašich případných přestupcích v místě bydliště, ale pokud byly nějaké přestupky projednány jinde nebo jiným než městským úřadem, tak se o tom soud pravděpodobně nedoví.

Zahlazení přestupků není nijak upraveno a nelze je tedy provést. Nicméně, pokud je pro nějaké rozhodnutí důležité, zda jste se v minulosti dopustili přestupku (např. v trestním nebo přestupkovém řízení), měl by se také brát v úvahu časový odstup, charakter přestupku a pod. Bude-li např. někdo souzen za krádež, tak soud určitě nebude přihlížet k tomu, že před pěti lety dostal pokutu za špatné parkování. Naopak ale bude přihlížet k tomu, že před rokem byl přestupkově postižen za drobnou krádež v obchodě. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: