Domácí vězení


Domácí vězení je relativně novým trestem, soudy ho mohou ukládat obviněným teprve od účinnosti nového trestního zákoníku, tedy od 1. ledna 2010. Trestní zákoník považuje v rámci systému všech trestů trest domácího vězení za druhý nejpřísnější po trestu odnětí svobody.

Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se v době, kterou soud stanoví, v přesně určeném obydlí. Tento prostor může odsouzený opustit pouze kvůli výkonu zaměstnání nebo návštěvě lékaře. Soud tak musí časově přesně vymezit, v jaké době se má obviněný zdržovat v obydlí ve všedních dnech a jak ve dnech pracovního volna, může povolit i návštěvu bohoslužeb. Přitom je třeba zohlednit pracovní dobu obviněného, čas potřebný na cestu do zaměstnání, jakož i čas nutný k péči o nezletilé děti a vyřízení osobních záležitostí (např. nákupy).

Kontrola výkonu trestu domácího vězení je zpočátku prováděna pracovníky probační a mediační služby, kteří odsouzeného často v nepravidelných dobách navštěvují a zjišťují tak, zda plní podmínky uloženého trestu domácího vězení. Postupně se ale přechází k elektronické kontrole. Jde o tzv. elektronické „náramky“, které má odsouzený připevněné na těle. Jejich prostřednictvím pak jsou údaje o pohybu odsouzeného přenášeny na centrální kontrolní místo. Pokud odsouzený opustí vymezený prostor, je to okamžitě zřejmé.

Pokud odsouzený maří výkon trestu domácího vězení (tedy neplní podmínky vymezené soudem), tak soud přemění trest domácího vězení na nepodmíněný trest odnětí svobody. Za každý nevykonaný den trestu domácího vězení je odsouzenému vyměřen jeden den trestu odnětí svobody, přičemž soud zároveň rozhodne o zařazení odsouzeného do příslušného typu věznice.

Trest domácího vězení nelze uložit za jakýkoliv trestný čin. Uložení trestu domácího vězení je možné pouze u přečinů, tedy u všech nedbalostních trestných činů nebo u úmyslných trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let. Trest domácího vězení je možné uložit nejvíce na dva roky, spodní hranice trestu není zákonem stanovena.

Leták, ve kterém jsou formou odpovědí na otázky popsány základní charakteristiky trestu domácího vězení, jakož i práva a povinnosti odsouzeného, si můžete stáhnout zde. Původcem letáku je Probační a mediační služba ČR.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: