Jak správně psát a telefonovat na soud


Soud je při komunikaci s veřejností úřad jako každý jiný a mívá občas poměrně složitou organizaci. Když se pak člověk chce s úřadem domluvit, bývá to někdy těžké, protože ne vždy se obyčejný člověk umí obrátit na toho správného úředníka tím správným způsobem. Tento článek vám má ve stručnosti pomoci při písemném a telefonickém styku se soudy.

1. Posíláme soudu dopis

  Pokud posíláte soudu jakoukoliv písemnost v již probíhajícím řízení, je bezpodmínečně nutné, abyste v této písemnosti přesně označili řízení, kterého se písemnost týká. Každé řízení je vedeno pod konkrétní jedinečnou spisovou značkou. Ta se skládá z čísla soudního senátu, který má vyřízení věci na starosti, dále z písmene, označujícího druh agendy, pořadového čísla a označení roku. Např. spisová značka 15T 268/2011 znamená, že věc projednává soudní senát číslo 15, jedná se o trestní věc, která u tohoto senátu je v roce 2011 dvěstěšedesátáosmá v pořadí. Spisovou značku najdete na všech písemnostech, které vám soud v dané věci doručuje. Někdy není označena jako „spisová značka“, ale jako číslo jednací. Číslo jednací se skládá ze spisové značky a čísla listu konkrétní písemnosti. Dojde-li vám tedy od soudu např. nějaká výzva, na níže je uvedeno číslo jednací 15T 268/2011-35, znamená to, že tato výzva je  založena na čísle listu 35 ve spisu 15T 268/2011

Jestliže písemnost, kterou posíláte soudu, neoznačíte spisovou značkou, může se stát, že pracovníci soudu nebudou schopni písemnost zařadit do správného spisu a soud tedy nebude moci k vaší písemnosti přihlédnout.

2. Telefonujeme na soud

Pokud potřebujete telefonicky u soudu zjistit něco, co se týká vašeho řízení u daného soudu, je třeba zavolat na správné oddělení soudu. I v tomto případě je nutno znát spisovou značku, pod níž je vaše řízení vedeno. S největší pravděpodobností nebudete znát přímý telefon na konkrétní oddělení soudu, takže budete volat na ústřednu soudu. Tam musíte spojovatelce uvést, na jaké soudní oddělení (např. trestní, exekuční apod.) potřebujete přepojit. U větších soudů je v rámci jednoho oddělení více vedoucích kanceláře. V takovém případě po vás spojovatelka bude chtít, abyste uvedli nejen oddělení, na něž chcete být spojeni, ale i konkrétní spisovou značku, aby vás mohla spojit přímo s konkrétním pracovníkem. Vám to ušetří peníze za telefon a pracovníci soudu zase nebudou muset být zbytečně rušeni od své práce a nuceni přepojovat vás do dalších kanceláří.

Jak poznám podle spisové značky typ soudního oddělení?

T – trestní řízení

Tm – trestní řízení ve věcech mladistvých

Rod– řízení ve věcech dětí mladších 15 let podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

C – občanskoprávní řízení

Cm – obchodněprávní řízení

P – opatrovnické řízení a řízení ve věcech nezletilých dětí

E – výkon rozhodnutí (exekuce

PP – podmíněné propuštění

Nt – některé věci související s trestním řízením, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním

Ntm – některé věci související s trestním řízením proti mladistvým, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním

Nc – některá opatrovnická řízení, nejasné návrhy a další

Td – dožádání jiných soudů ve věcech trestních

Cd – dožádání jiných soudů ve věcech občanskoprávních

L – řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče

D – dědické řízení

U – řízení o umoření listin

Sd – řízení o vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu

To – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech

Tmo – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech mladistvých

Co
– řízení o opravných prostředcích v občanskoprávních věcech

K – konkurzní řízení

Kv – řízení o návrzích na vyrovnání podle zákona o konkurzu a vyrovnáníLíbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: