Příprava a pokus trestného činu


Trestný není jen dokončený trestný čin, ale trestně odpovědný je i pachatel, který se o trestný čin pouze pokusil, avšak k dokončení činu nedošlo. Při pokusu o trestný čin se přitom ukládá trest v rámci stejné trestní sazby jako u dokonaného trestného činu. Jednání pachatele, který např. střílel po někom v úmyslu ho zabít, ale netrefil se, je z hlediska trestní odpovědnosti posuzováno stejně, jako kdyby se mu trefit podařilo.

Pachatel se ale může zbavit trestní odpovědnosti za pokus trestného činu, a to hned dvěma způsoby. Trestnost pokusu zaniká, pokud pachatel  dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k dokonání trestného činu a

  1. odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu trestného činu, nebo
  2. učinil o pokusu trestného činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu trestného činu, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.

 

U zvlášť závažných trestných činů (tedy zjednodušeně řečeno těch, u nichž horní hranice trestu odnětí svobody dosahuje nejméně 10 let), u kterých je to v zákoně výslovně stanoveno (je to naprostá většina všech zvlášť závažných úmyslných zločinů), je stejným způsobem trestána i příprava k trestnému činu. Příprava na rozdíl od pokusu ještě nesměřuje bezprostředně k dokonání trestného činu, ale zajišťuje podmínky pro dokonání takového činu (např. pachatel si opatří zbraň v úmyslu někoho s ní zabít).

I v případě přípravy se pachatel může trestní odpovědnosti zbavit, a to stejným způsobem jako u pokusu trestného činu, jak je to popsáno výše.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: