Rejstřík trestů


Rejstřík trestů je rozpočtová organizace, podléhající Ministerstvu spravedlnosti ČR. Jedná se tedy o úřad, obecně se ale rejstříkem trestů rozumí evidence skutečností významných pro trestní řízení, vztahujících se ke konkrétní osobě. 

Nejdůležitější skutečností, která se do této evidence zapisuje, je odsouzení dané osoby. Konkrétně je uvedeno, kdy byl dotyčný odsouzen, kterým soudem a pod jakou spisovou značkou, pro jaké trestné činy, jaký trest mu byl uložen a kdy byl vykonán, zda mu bylo uloženo ochranné opatření či některá další omezení. Kromě odsouzení se do evidence Rejstříku trestů zapisuje např. podmíněné zastavení, narovnání, nařízení výkonu původně podmíněného trestu odnětí svobody atd.

Rejstřík trestů vydává opisy a výpisy ze své evidence. Výpisy obsahují pouze údaje o pravomocných odsouzeních, která ještě nebyla zahlazena nebo u nich neplatí fikce neodsouzení (co a za jakých podmínek se uvádí ve výpisu z rejstříku trestů, se podrobněji dovíte v tomto článku). V opisech se oproti tomu uvádějí (zjednodušeně řečeno) všechna odsouzení, a to včetně těch již zahlazených.

Opisy z evidence Rejstříku trestů mohou být vyžadovány pouze orgány činnými v trestním řízení pouze pro účely konkrétního řízení a dále ministerstvem spravedlnosti, prezidentskou kanceláří nebo dalšími subjekty, pokud to ovšem výslovně povoluje zákon, a to vždy jen ke stanoveným účelům.

Výpis z evidence se vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a orgánu veřejné správy pro potřeby řízení o přestupku. Výpis pak může získat i osoba, jíž se údaje týkají. Žádost se podává na předepsaném formuláři přímo v sídle Rejstříku trestů nebo na okresních státních zastupitelstvích, na obecních a městských úřadech či na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. Blíže o podávání žádostí o výpis viz článek v rubrice Otázky čtenářů.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: