Odpor proti trestnímu příkazu (vzor)


V jednodušších případech může soud rozhodnout o obžalobě bez nařízení hlavního líčení takzvaným trestním příkazem, který se doručí zúčastněným stranám (obviněnému, státnímu zástupci a poškozenému) pouze v písemné podobě. Aby nebylo kráceno právo obviněného na ústní projednání věci před soudem, může obviněný či státní zástupce podat proti tomuto trestnímu příkazu odpor (poškozenému právo odporu nenáleží). Pokud je odpor podán, trestní příkaz se tím ruší a soud nařídí ve věci hlavní líčení, kde bude celá věc řádně projednána. Výsledkem hlavního líčení pak bude zpravidla rozsudek, který může být pro obviněného příznivější ale i nepříznivější, než byl původní trestní příkaz. 

Odpor se podává ve lhůtě osmi dnů od doručení trestního příkazu (stačí, pokud je odpor poslední den této lhůty podán na poště nebo v podatelně soudu). Odpor musí být adresován soudu, který trestní příkaz vydal. Zákon pro odpor nestanovuje žádné zvláštní náležitosti. Mělo by v něm tedy být uvedeno, proti kterému trestnímu příkazu směřuje (tzn. je třeba uvést nejméně spisovou značku trestního příkazu) a mělo by být jasné, že jde o odpor. Odpor nemusí být nijak zdůvodněn, ale je dobré aby obviněný v odporu uvedl, s čím v trestním příkazu nesouhlasí, aby soud mohl dostatečně reagovat na jeho obhajobu. Jako jiná podání, musí i odpor být datován a podepsán.

Obviněný si může odpor proti trestnímu příkazu podat sám nebo se může se žádostí o pomoc obrátit na některého advokáta. Seznam advokátů je k dispozici na stránkách České advokátní komory.

Bližší výklad k otázkám odporu a dalších opravných prostředků najdete v článku Odvolání a další opravné prostředky v trestním řízení

Odpor obviněného proti trestnímu příkazu


 

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

Ke spisové značce 28T 926/2007

Odpor proti trestnímu příkazu ze dne 25.7. 2007

Trestním příkazem Okresního soudu v Kostelci ze dne 25.7. 2007, spisová značka 28T 926/2007 jsem byl uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) trestního zákona a byl mi uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 280 hodin a zákaz řízení na dva roky. Proti tomuto trestnímu příkazu podávám v zákonné lhůtě odpor.

Nedopustil jsem se žádného trestného činu. Obviněn jsem byl pouze na základě svědectví policistů, kteří si na mne zasedli a opakovaně se snaží dostat mě do vězení. Dne 15.6.2007 jsem opravdu jel v Kostelci autem, ale jako spolujezdec, nikoliv jako řidič. Na místě spolujezdce jsem také seděl v době, kdy k automobilu přišli policisté. Já jsem jim hned říkal, že jsem auto neřídil, oni na to ale nebrali zřetel. Automobil ve skutečnosti řídil jeden můj známý, o kterém vím, že se jmenuje Karel a bydlí někde v Pardubicích. Ten z auta z mě neznámých důvodů odešel ještě předtím, než k našemu autu přijelo policejní vozidlo. Taky jsem zjistil, že proti mně vypovídala paní Tupá, která má trafiku na náměstí. Tato svědkyně si také vymýšlí, protože si myslí, že jsem ji vloni vykradl stánek, což není žádná pravda.

V Horní Dolní dne 2.8. 2007

Kryšpín Vopička
nar.29.2.1971
Horní Dolní čp.666Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: