Příbuzní zproštěni obžaloby pro sexuální zneužívání dívky


Sýkořice – Okresní soud v Semilech dne 17. září 2007 zprostil obžaloby 2 muže (1971 a 1955) z Turnovska. První z nich (strýc poškozené) byl obžalován z trestných činů pohlavního zneužívání, ohrožení výchovy mládeže a ohrožování mravnosti. Těchto trestných činů se měl dopustit tím, že od roku 1998 do konce roku 2003 zneužíval svoji dnes 18tiletou neteř (1989). Konkrétně se před ní měl svlékat a masturbovat, naléhat na ni nahý a osahávat ji na intimních partiích těla, a dále jí měl ukazovat pornografické materiály na svém počítači. Druhý z nich (otec poškozené) byl obviněn z trestných činů pohlavního zneužívání, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy mládeže. Těchto trestných činů se měl dopustit tím, že v období od roku 2000 do roku 2005 se před svou dcerou svlékal, masturboval a nutil ji k pomoci při masturbaci, osahával ji na intimních částech těla, požadoval po ní orální sex i pohlavní styk, za což jí měl nabízet 200,- Kč. Pro případ vyzrazení jí podle obžaloby vyhrožoval zabitím, zbitím, či umístěním do dětského domova.

Ačkoliv k uvedenému zneužívání mělo docházet po poměrně dlouhou dobu, poškozená se nikdy nikomu nesvěřila, až svému příteli, kterého si našla ve svých patnácti letech. Ani ten ale neoznámil věc na policii a celá věc se k orgánům v trestním řízení dostala až prostřednictvím psychologické poradny a odboru péče o mládež Městského úřadu v Turnově. Jediným přímým důkazem byla výpověď poškozené, která si však ve své výpovědi před soudem v některých otázkách odporovala se svou výpovědí z přípravného řízení. Navíc i znalkyně – psycholožka uvedla, že i při vyšetření uvedla poškozená trochu jiné informace. Podle znalkyně je poškozená jednoduchou osobností, trpící slaboduchostí na hranici debility. Obecně u ní nebyla zjištěna snížená věrohodnost, např. známky mstivosti nebo fabulace, v konkrétní věci však znalkyně poukázala na některé aspekty, které její věrohodnost snižují. Znalkyně z oboru psychiatrie a sexuologie nezjistila u obžalovaných žádnou psychickou chorobu či poruchu nebo sexuální deviaci. Poškozená podle znalkyně žije nyní bezproblémovým sexuálním životem, což je sice možné, ale s ohledem na údajné zneužívání dvěma muži po delší dobu, značně neobvyklé. Podle zpráv ze školy poškozená měla problémy v kolektivu a trpěla bujnou fantazií, pokud jde o vztahy k chlapcům. V dětství se poškozená i podle vlastního doznání účastnila několika vloupání v sousedství. O tom, že poškozená měla být zneužívána se po celou dobu nesvěřila nikomu z rodiny, ani psychologům a psychiatrům, v jejichž péči již od dětství byla. Z jejich zpráv vyplývá, že nic nenasvědčovalo sexuálnímu zneužívání v rodině, poškozená si vždy stěžovala jen na šikanu ve škole. O údajném obtěžování vypovídal i přítel poškozené a její matka, tito však měli pouze informace získané od poškozené.

Po zhodnocení všech provedených důkazů dospěl soud k závěru, že nelze jednoznačně konstatovat, že se obžalovaní žalovaného jednání dopustili. Oni sami vinu popírají jediný přímý důkaz (výpověď poškozené), je do značné míry zpochybňován důkazy ostatními. Je sice zřejmé, že vztahy v rodině poškozené byly značně narušené, v žádném případě však nelze přesvědčivě tvrdit, že docházelo k sexuálnímu zneužívání poškozené. Soud se proto v nikoliv nepodstatných pochybnostech musel přiklonit k variantě pro obžalované příznivější, tedy že k žádnému zneužívání nedošlo. Oba obžalovaní tak byli obžaloby zproštěni. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, státní zástupce si ponechal zákonnou lhůtu k případnému odvolání.
 Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: