Orgány činné v trestním řízení


Orgány činné v trestním řízení jsou Policie České republiky, státní zastupitelství a soud. Každý z těchto orgánů má jasně vymezenou působnost v různých stádiích trestního řízení.

Hlavní těžiště práce policie je v přípravném řízení. Jejím úkolem je shromažďovat informace zejména o tom, zda se stal trestný čin a kdo může být jeho pachatelem. O těchto skutečnostech pak obstarávají a shromažďují důkazy, které pak jsou podkladem pro rozhodnutí soudu.

Státní zástupce může v přípravném řízení policii dávat pokyny k jejich práci a provádí dohled nad celým přípravným řízením. Po skončení přípravného řízení státní zástupce rozhoduje o tom, zda podá obžalobu k soudu nebo zda věc vyřídí sám jinak. Může sám např. trestní stíhání zastavit nebo postoupit věc jinému orgánu jako přestupek. Pokud státní zástupce podá ve věci obžalobu, zastupuje jako strana stát v řízení před soudem.

Soud vyvíjí činnost hlavně po podání obžaloby, i když i v přípravném řízení vydává také některá rozhodnutí, která se týkají úkonů policie při vyšetřování, jimiž policie podstatně zasahuje do základních práv občanů (např. rozhoduje o povolení k domovní prohlídce nebo o povolení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu – blíže viz http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/rozhodovani-soudu-v-pripravnem-rizeni-trestnim v sekci Dokumenty). Po podání obžaloby soud přezkoumá spis a pokud nedospěje k závěru, že je třeba věc vrátit státnímu zástupci, postoupit ji jako přestupek nebo zastavit trestní stíhání, nařídí ve věci hlavní líčení. (V jednodušších věcech může bez hlavního líčení vydat trestní příkaz – viz níže na této straně). Při hlavním líčení provádí soud dokazování, tj. vyslechne obžalovaného, svědky, případně znalce, čte listinné důkazy. Po zhodnocení těchto důkazů rozhodne i vině či nevině obžalovaného a případném trestu. Pokud proti rozsudku je podáno odvolání, přezkoumává celou věc ještě nadřízený soud.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: