Zajímalo by mne více podrobněji, jak je to s výmazem z rejstříku trestů

Stránky: 1 2


Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to obecně s výmazy z rejstříků trestů (vlastně jejich filosofie). Tady v otázkách a odpovědích nacházím jen konkrétní dotazy, ale mě by zajímalo jak je to povšechně: je-li možný výmaz ve všech případech, nebo se zápisu člověk nemusí zbavit nadosmrti, i když vede spořádaný život? Nakonec mě ale jeden konkrétní případ napadl: jak by to bylo s člověkem, který by byl dejme tomu odsouzen za ublížení na zdraví s následkem smrti ve rvačce dejme tomu na pět let nepodmíněně, po třech letech by byl pro dobré chování podmínečně propuštěn a chtěl by si založit živnost, má vůbec takovou možnost, pokud ano, za jakých podmínek? Děkuji.

Na vaši otázku naleznete ve stručnosti odpověď v článku Zahlazení odsouzení. Když už vás ale skutečně zajímá filosofie výmazů z rejstříku trestů, pokusíme se odpovědět poněkud podrobněji. 

Do rejstříku trestů se zapisuje každé odsouzení. Záznamy v rejstříku trestů slouží nejen orgánům činným v trestním řízení a další úřadům v různých úředních záležitostech, ale významnou roli mohou hrát i v soukromém životě odsouzeného, např. při přijímání do pracovního poměru. Záznam v rejstříku trestů tedy může dost komplikovat život v minulosti odsouzeného člověka. Zákon proto umožňuje za předem stanovených podmínek nevykazovat odsouzení ve výpisu z rejstříku trestů.

Obecně se hovoří o výmazu z rejstříku trestů. Toto je nepřesná formulace, protože z rejstříku trestů se nic nevymazává. To, co je tam jednou zapsáno, tam zůstane už navždy. Za určitých podmínek se však odsouzení neobjeví ve výpisu z rejstříku trestů (k tomu viz blíže článek Rejstřík trestů). Platí přitom, že na odsouzení, která nejsou uváděna ve výpisu z rejstříku trestů, se hledí, jako by k nim nikdy nedošlo.

Trestní zákon zná dvě možnosti, jak dosáhnout toho, aby odsouzení nebylo uváděno ve výpisu z rejstříku trestů. Záleží přitom na tom, jaký trest byl odsouzenému uložen. U některých trestů se na odsouzeného hledí, jako by nebyl odsouzen, ihned poté, co je trest vykonán. Od tohoto okamžiku se tedy odsouzení neobjevuje ve výpisu z rejstříku trestů. V dalších případech se odsouzení zahladí jen na žádost odsouzeného po uplynutí určité zákonem stanovené doby. K tomu, aby odsouzení nebylo uváděno ve výpisu z rejstříku trestů, je tedy třeba další rozhodnutí soudu. (K tomu viz vzor žádosti o zahlazení odsouzení a článek Zahlazení odsouzení)

Zahladit však nelze odsouzení, pokud ještě nebylo ukončeno uložené ochranné opatření (např. ochranná léčba), a to i tehdy, když od výkonu trestu již uplynula doba požadovaná pro zahlazení.

Nyní se podívejme na konkrétní případy podle uložených trestů:

Nepodmíněný trest odnětí svobody
Odsouzení se zahlazuje pouze na žádost odsouzeného. Odsouzení lze zahladit, jestliže odsouzený po výkonu trestu vedl nepřetržitě řádný život

  • po dobu patnácti let, jestliže byl uložen výjimečný trest
  • po dobu deseti let, jestliže trest činil více než 5 let,
  • po dobu pěti let, jestliže trest činil více než jeden rok,
  • po dobu tří let, jestliže trest činil nejvíce jeden rok.

Počítá se přitom skutečná délka trestu. To znamená, že pokud někdo byl již po devíti měsících podmíněně propuštěn z trestu odnětí svobody uloženého na 15 měsíců a nebylo rozhodnuto o tom, že bude muset dovykonat zbytek trestu, bude doba pro zahlazení 3 roky a nikoliv 5 let. Tato doba běží od okamžiku propuštění z výkonu trestu. Stejné to je i v případě, že, je trest zmírněn milostí nebo amnestií prezidenta republiky. I v těchto případech je důležitá skutečně vykonaná doba trestu, nikoliv celý trest tak, jak byl původně uložen. Jestliže tedy pachatel byl odsouzen na pět a půl roku odnětí svobody a po třech letech byl propuštěn na základě milosti prezidenta, bude se vycházet z toho, že trest byl tříletý a nikoliv pětiapůlletý. O zahlazení odsouzení tedy bude možno požádat v popisovaném případě po pěti letech od propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Podmíněný trest odnětí svobody
Pokud se podmíněně odsouzený ve zkušební době podmíněného odsouzení osvědčil a podmínka tedy nebyla přeměněna na nepodmíněný trest, znamená to, že od rozhodnutí soudu o osvědčení se na odsouzeného hledí, jako by odsouzen nebyl a odsouzení nebude uváděno ve výpisu z rejstříku trestů. Není tedy třeba podávat žádnou zvláštní žádost o zahlazení odsouzení. Jestliže ale soud odsouzeného neosvědčil a přeměnil podmíněný trest na nepodmíněný, platí ohledně záznamů ve výpisu z rejstříku trestů to, co bylo řečeno výše u nepodmíněného trestu odnětí svobody.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: