Žádost o zahlazení odsouzení (vzor)


Každé odsouzení je zapisováno do rejstříku trestů. Odsouzení, kteří již žijí řádným životem mají možnost požádat o zahlazení svých odsouzení. Žádost se podává u okresního (v Praze obvodního) soudu, v jehož obvodu odsouzený bydlí. Žádost nemá předepsané žádné obsahové náležitosti. Ze žádosti by mělo být patrné jméno žadatele (odsouzeného), jeho datum narození, rodné příjmení a přesná adresa jeho bydliště.

Odsouzení často žádají o zahlazení poté, co si sami již dříve požádali o výpis z rejstříku trestů a zjistili, co tam všechno mají zapsáno. Pokud tedy má odsouzený k dispozici výpis z rejstříku trestů, může přiložit jeho kopii k žádosti. Není to podmínkou, ale urychlí to vyřízení žádosti.

Pokud byl žadatel v minulosti odsouzen vícekrát, nemusí žádat o zahlazení každého odsouzení zvlášť, soud z úřední povinnosti přezkoumá podmínky pro zahlazení u všech odsouzení zapsaných v rejstříku trestů. Jestliže tedy např. žadatel ani již neví, které soudy ho odsoudily a k jakým trestům, tak to nevadí.

Vyřízení žádosti trvá u různých soudů různou dobu, někde může být žádost vyřízena během tří týdnů, někde to bude trvat třeba tři měsíce. Záleží především na aktuální vytíženosti soudu, soud si musí vyžádat potřebné informace o tom, zda žadatel vede po stanovenou dobu řádný život.

Žádost se podává vždy u okresního soudu, v jehož obvodu má žadatel trvalé bydliště, a to i v případě, že k odsouzení došlo jiným soudem. Za žádost se neplatí žádný poplatek.

To, po jaké době lze žádat o zahlazení odsouzení a další podrobnosti najdete v článku Zahlazení odsouzení.


 

Vzor žádosti o zahlazení odsouzení

 

 

 

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

V Horní Dolní dne 2.8. 2007

Žádost o zahlazení odsouzení

V minulosti jsem byl celkem třikrát odsouzen pro trestné činy krádeže. V současné době již žiji řádně. Nyní mám přislíbené dobré zaměstnání a žádám proto, aby má odsouzení byla zahlazena a vymazána z rejstříku trestů.

Děkuji

Kryšpín Vopička (rozený Gežo)
nar.29.2.1971
Horní Dolní čp.666Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: