ÚS: Policie může odebírat podezřelým sliny a vlasy i bez souhlasu (práva obviněných)


Zpráva z tisku:

Policisté mohou při vyšetřování odebrat podezřelým pachové stopy, sliny a vzorky vlasů i proti jejich vůli. Nově tak rozhodlo plénum Ústavního soudu. Ve starších nálezech přitom soud někdy zastával jiný názor. Teď se většina patnáctičlenného sboru soudců přiklonila k závěru, že získání podobných stop proti vůli podezřelého není v rozporu se zákazem nucení k sebeobvinění v trestním řízení.

„Opačný výklad by ve svých důsledcích vedl k rozporu s obecným zájmem na ochraně společnosti před trestnými činy,“ stojí ve stanovisku pléna. Rozhodnutí se týká jen zákroků, které nevyžadují aktivní spoluúčast podezřelého, ale jen to, aby strpěl jejich bezbolestné provedení. Kromě odběru pachových stop a vlasů jde ještě o takzvaný bukální stěr slin ze sliznic v ústech. Ze slin lze získat DNA.

Pokud podezřelý nebo obviněný člověk přesto se zákrokem nesouhlasí, mohou vyšetřovatelé podle Ústavního soudu použít zákonné donucovací prostředky. Jde například o pořádkové pokuty a v krajním případě i přiměřené uplatnění fyzické síly při odebírání vzorků.

Nové stanovisko vzešlo z uzavřeného jednání pléna, které se konalo 30. listopadu. V minulosti soud vynesl protichůdná usnesení. V roce 2006 soudci například dali za pravdu stěžovateli v tom, že nemůže být pokutou nucen k poskytnutí důkazu, který může být použit proti němu. Také v roce 2007 soud vyhověl jinému stěžovateli v typově podobném případě, jaký projednával nyní. Tehdy šlo o pokutu za neuposlechnutí výzvy k poskytnutí vzorku vlasů a bukálních stěrů.

Citováno ze zpravodajského serveru ČTK České noviny (zpráva z 6.11. 2010   )

Vysvětlující komentář:

Otázka oprávněnosti odběru vzorků biologického materiálu osob podezřelých z trestné činnosti byla poměrně dlouho odbornou i laickou veřejností probírána s rozdílnými postoji. Spousta obviněných se hájila tím, že je zasahováno do jejich osobnostní integrity a že proto nejsou povinni to strpět, a to tím spíše, že by tím vlastně dávali důkaz sami proti sobě. Nyní všem těmto dohadům konečně po dlouhé době udělal přítrž ústavní soud. Ten se naprostou většinou (pouze jedna soudkyně měla odlišný názor) shodl na stanovisku, že zájem celé společnosti na odhalení trestné činnosti je vyšší, než zájem na ochraně osobnostních práv obviněných. Ústavní soud konstatoval, že odběr slin nebo např. pachových stop je jednoduchým úkonem, který nijak podstatně obviněného (resp. podezřelého) neomezuje a je tedy povinen se mu podrobit. Pokud se bude bránit, může k tomu být donucen, přičemž orgány činné v trestním řízení k tomu mohou použít prostředky „mírné“, tedy pořádkové pokuty, které mohou být ukládány ve výši až 50.000,- Kč, a to dokonce i opakovaně, a pokud to nepomůže, mohou si vzorky odebrat i násilím po překonání odporu obviněného.

Spousta lidí si v tomto bodě řekne, že to je naprosto v pořádku a že to těm zločincům patří. Doufám, že si to ti samí „slušní“ lidé budou pamatovat i v okamžiku, až je při silniční kontrole policejní hlídka vyzve k dechové či krevní zkoušce.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: