Jak se tvoří zákony?


Dobrý den,chtěl bych se zeptat Kdo je opravněn vydávat zákon a ně co více o tom. předem děkuji.

Tato otázka sice není přímo trestněprávní, ale ve stručnosti můžeme objasnit, jak funguje legislativní proces. Podrobně je to pospáno v Ústavě České republiky.

Zákon je jedním z mnoha druhů právních norem. Nejvyšší právní sílu mají ústava, ústavní zákony, poté (zjednodušeně řečeno) následují „obyčejné“ zákony, nařízení vlády, vyhlášky a nařízení ministerstev a jiných ústředních orgánů, a dále vyhlášky samosprávných celků, tj. krajů a obcí. Platí, že předpis nižší právní síly musí být v souladu s předpisem vyšší právní síly.

Pokud jde o zákony jako takové, ty jsou přijímány Parlamentem České republiky, který se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. V praxi nejčastější bývá ten postup, že příslušné ministerstvo za pomoci odborníků připraví návrh zákona. (Např. trestní zákon je již dlouhodobě připravován ministerstvem spravedlnosti, za účasti odborníků v daném oboru.) Tento návrh posléze projedná vláda a následně ho předloží Poslanecké sněmovně. Poslanci o návrhu hlasují, mohou ho i pozměnit. Aby byl zákon přijat, musí ho nejprve schválit Poslanecká sněmovna nadpoloviční většinou přítomných poslanců a poté i Senát nadpoloviční většinou přítomných senátorů. Pokud Senát odmítne zákon schválit, hlasuje o něm znovu Poslanecká sněmovna a může ho schválit nadpoloviční většinou všech poslanců. Nakonec se zákon předkládá k podpisu prezidentovi republiky. Pokud prezident odmítne zákon podepsat, vrací se zákon znovu do Poslanecké sněmovny a ta ho v nezměněné podobě může hlasováním definitivně přijmout, pokud pro zákon bude hlasovat nadpoloviční většina všech poslanců.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: