Co se rozumí pod pojmem řádný život?


Mám dotaz k podmíněnému trestu. Co si mám představit pod pojmem: „Pokud odsouzený nevede řádný život“. Počítají se do toho i drobné dopravní přestupky?

Zákon sám nijak nedefinuje pojem „řádný život“, je tedy plně na úvaze soudu, aby na základě svých znalostí, zkušeností a pravidel morálky zhodnotil, zda podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život.

Je zcela zřejmé, že spáchání trestného činu není řádným životem. Ale ani spáchání trestného činu ještě nemusí být tak závažným porušením vedení řádného života, aby soud musel nutně rozhodnout o přeměně podmíněného trestu na nepodmíněný. Týká se to např. nedbalostních trestných činů. Jako příklad lze uvést situaci, kdy pachatel byl odsouzen za úmyslnou majetkovou trestnou činnost. Po odsouzení začal žít řádně, našel si zaměstnání a nepáchal další trestnou činnost. Ve zkušební době však zavinil dopravní nehodu a byl odsouzen za ublížení na zdraví. V takové situaci bude při posuzování řádnosti života soud zkoumat, za jakých okolností se obviněný trestného činu ublížení na zdraví dopustil. Pokud šlo jen o nějakou nepozornost, nebude to soud pravděpodobně považovat za takové porušení řádného života, aby byl důvod k přeměně podmíněného trestu na nepodmíněný. Pokud ale odsouzený dopravní nehodu zavinil např. riskantním způsobem jízdy, pod vlivem alkoholu a pod., bude se jednat o závažné porušení řádného způsobu života a soud trest přemění. Jestliže se ale odsouzený ve zkušební době dopustí úmyslného trestného činu, tak se vždy jedná o porušení řádného života.

Obdobná situace pak bude i u přestupků. Spáchání přestupku určitě není řádným životem, ale i tady bude záležet na charakteru přestupku. Jiná bude situace, pokud budete postiženi za špatné parkování a jiná, pokud budete postiženi třeba pro majetkový přestupek nebo přestupek proti veřejnému pořádku (drobné krádeže, výtržnosti, napadání lidí apod.).

Spáchání trestného činu či přestupku bývá většinou hlavním kriteriem při posuzování, zda odsouzený vedl ve zkušební době řádný život. Soud ale může i u člověka, který nebyl ve zkušební době postižen za přestupek nebo odsouzen za trestný čin, dospět k závěru, že nevedl řádný život a že je dán důvod k přeměně podmíněného trestu na nepodmíněný. Může to být např. za situace, kdy odsouzený nehradí škodu způsobenou trestným činem, ačkoliv by ji hradit mohl, neplní si řádně své vyživovací povinnosti apod. Tyto povinnosti sice mohou být odsouzenému uloženy i rozsudkem jako zvláštní podmínka pro osvědčení ve zkušební době, ale i když uloženy nejsou, může se o ně soud po skončení zkušební doby zajímat, protože i toto mohou být kriteria řádného způsobu života.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: