Jak dlouho může trvat vazba?


chci se zeptat, jak dlouho může trvat uzavření spisu. Můj přítel je již 6 měsíců ve vazební věznici, nebyl ještě vyslíchán a někteří svědci také ne. Jak dlouho ho můžou zdržovat na vazbě, když za to nemůže, že nebyli ještě svědci vyslechnuti. Žádali jsme několikrát zkrze advokáta o propuštění z vazby, vždy bezvýsledně. Neměl ještě ani výslech, ani soud. Nic nevíme, nikdo nám nic neřekne. děkuji za odpověď

Délka vazby závisí na výši trestní sazby u trestného činu, pro který je obviněný stíhán. Maximální délka vazby se tak pohybuje od jednoho roku do čtyř let. To je však nejdelší možná doba, jinak vazba může trvat jen po nezbytně nutnou dobu. Platí přitom, že z maximální možné délky vazby připadá jedna třetina na přípravné řízení (tedy do podání obžaloby) a dvě třetiny na řízení před soudem.

Přehled maximální délky vazby je uveden níže. Pokud se na konkrétní případ nevztahuje první popis, použije se druhý, nelze-li použít druhý popis, použije se třetí, a nelze-li použít ani ten, použije se poslední.

 

  1. zvlášť závažné zločiny, za které lze uložit výjimečný trest (tj. trest odnětí svobody převyšující 15 let nebo trest odnětí svobody na doživotí): celková maximální doba vazby 4 roky, z toho 16 měsíců v přípravném řízení a 32 měsíců v řízení před soudem
  2. zvlášť závažné zločiny (tj. ty úmyslné trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody na deset let a více): celková maximální doba vazby 3 roky, z toho 12 měsíců v přípravném řízení a 24 měsíců v řízení před soudem
  3. zločiny (tj. všechny úmyslné trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody převyšující 5 let): celková maximální doba vazby 2 roky, z toho 8 měsíců v přípravném řízení a 16 měsíců v řízení před soudem
  4. přečiny (tj. všechny úmyslné trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let, a dále všechny trestné činy nedbalostní): celková maximální doba vazby 1 rok, z toho 4 měsíce v přípravném řízení a 8 měsíců v řízení před soudem

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na tuto situaci. Můj známý je ve vazební věznici, žádal, prostřednictvím svého obhájce, Okresní soud o propuštění na kauci. Tento soud mu vyhověl a stanovil i výši. Okresní státní zástupce podal stížnost ke Krajskému soudu. Jaká je lhůta pro vyřízení? Jedná se o lhůtu stanovenou zákonem? A co se bude dít dál? Předem děkuji za odpověď

Zákon pro rozhodnutí stížnostního soudu nestanoví žádnou konkrétní lhůtu. Vazební věci však mají být vyřizovány bezodkladně a přednostně, což se také v praxi děje. Pokud státní zástupce podal stížnost proti rozhodnutí o stanovení peněžité záruky, musí okresní soud poslat spis krajskému soudu, který se musí seznámit se spisem a na jeho základě rozhodnout. Pokud stížnost bude zamítnuta, stane se usnesení pravomocným a obviněný bude moci být propuštěn z vazby ihned poté, co bude peněžitá záruka složena na účet soudu. Pokud krajský soud stížnost nezamítne, může rozhodnutí okresního soudu zrušit a vrátit mu věc k novému rozhodnutí, případně může ve věci rozhodnout sám, např. tak, že peněžitá záruka není vůbec přípustná. Celé by to mělo trvat dy či týdny, rozhodně ne měsíce.

Dobrý den, můj manžel je ve vazební věznici, už třetí měsíc. Chtěla bych se zeptat, jak dlouho tam může ještě být, je tam podle § 67c. Jeho obhájce byl s výsledky šetření seznámen již před měsícem, svědci byli též vyslechnuti a má za to, že trest nebude nepodmíněný. Co vše bude ještě následovat? Může obviněný žádat o propuštění z vazby? Velmi Vám děkuji za odpověď.

Maximální délku trvání vazby máte podrobně popsánu výše. Po skončení vyšetřování musí policejní komisař předložit věc státnímu zástupci. Ten rozhodne, zda ve věci podá obžalobu nebo trestní stíhání zastaví, postoupí jako přestupek, případně může věc vrátit policejním orgánům k došetření. Pokud půjde vše, tak jak by to mělo být, bude ve věci podána obžaloba. Státní zástupce přitom má zájem na tom, aby byla obžaloba podána co nejrychleji. Je totiž jeho povinností každé tři měsíce rozhodovat o dalším trvání vazby a toto rozhodnutí musí zdůvodnit. Je proto pro něj jednodušší, pokud podá u soudu obžalobu, čímž mu tato povinnost zanikne a důvodnost dalšího trvání vazby už bude řešit soud. Po podání obžaloby musí soud z úřední povinnosti do 30 dnů rozhodnout o trvání vazby nebo o propuštění obviněného na svobodu. Proti všem rozhodnutím o vazbě (jak u státního zástupce, tak u soudu) může obviněný podat stížnost. Obviněný samozřejmě nemusí čekat, až státní zástupce nebo soud rozhodnou z úřední povinnosti o dalším trvání vazby či o propuštění na svobodu. Obviněný sám (i když nejlépe prostřednictvím obhájce) může žádat o propuštění z vazby. O takové žádosti musí být bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnuto. Je-li žádost zamítnuta, může proti tomuto zamítavému rozhodnutí obviněný (nejlépe prostřednictvím obhájce) podat stížnost. Žádost o propuštění lze opakovat nejdříve 30 dnů (do 30.11. 2011 to bylo jen 14 dnů) po právní moci zamítavého rozhodnutí o předchozí žádosti, pokud ovšem důvodem žádosti není nová skutečnost, která nebyla v předchozí žádosti uvedena.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: